Bestillingsvilkår Hafjell Resort

All innsjekk og utsjekk for våre leiligheter og hytter gjøres i resepsjonen på Hafjell Hotel & Apartments, Hundervegen 33, 2636 Øyer.

Hvordan betaler jeg?
For dette tilbudet gjelder følgende betalingsvilkår:

- Ett depositum på 25 % av totalsummen trekkes automatisk ved bestillingen.
- Resterende 75 % har forfall 6 uker før ankomst.

På vår online booking betaler du med kredittkort. Dette er en enkel, sikker og rask måte å betale på, og de fleste kredittkort har reiseforsikringer som gjelder så lenge mer enn 50 % av reisen er betalt med kredittkortet. Vi anbefaler at du sjekker hvilke reiseforsikringsregler som gjelder på det kredittkortet du benytter ved bestilling.

Reiseforsikring:
Det anbefales på det sterkeste å tegne en reiseforsikring, som bl.a. dekker omkostninger ved ulykke, død, behandling ved sykdom, hjemtransport, tap eller skade på bagasje.

Hva gjelder for avbestilling?
Etter at vi har belastet ditt kredittkort vil en avbestilling få økonomiske konsekvenser.

Hotell:
-Ordinære bestillinger kan avbestilles senest 2 dager (48 timer) før ankomst. Forskuddsbetalingen blir da refundert minus ett ekspedisjonsgebyr pålydende 300,- (dekker transaksjonskostnader etc.)
-Ved spesielle kampanjer er prisene ikke refunderbare. Dette vil være spesifisert i bookingbildet.

Leiligheter / hytter:
-Ved avbestilling innen 42 dager (6 uker) før ankomst refunderes det innbetalte beløpet, minus ett ekspedisjonsgebyr pålydende 300,-.
-Ved avbestilling mellom 42 dager og 15 dager før ankomst refunderes det innbetalte beløpet minus depositum og ekspedisjonsgebyr pålydende 300,-.
-Ved avbestilling senere enn 14 dager før ankomst gis det ingen refusjon.
For noen av våre enheter vil det være mulig å legge til en egen avbestillingsbeskyttelse. Dersom denne er valgt gjelder følgende vilkår:
-Ved avbestilling innen 42 dager (6 uker) før ankomst refunderes det innbetalte beløpet, minus ett ekspedisjonsgebyr pålydende 300,-.
-Ved avbestilling senere enn 42 dager før ankomst refunderes det innbetalte beløpet, minus ett ekspedisjonsgebyr pålydende 300,-, forutsatt gyldig legeerklæring.

Storhytter (mer enn 18 senger):
-Ved avbestilling innen 42 dager (6 uker) før ankomst refunderes det innbetalte beløpet, minus ett ekspedisjonsgebyr pålydende 500,-.
-Ved avbestilling senere enn 42 dager før ankomst gis det ingen refusjon.

Dersom du har valgt vår avbestillingsbeskyttelse, gjelder følgende vilkår:
-Ved avbestilling innen 42 dager (6 uker) før ankomst refunderes det innbetalte beløpet, minus ett ekspedisjonsgebyr pålydende 500,-.
-Ved avbestilling senere enn 42 dager før ankomst refunderes det innbetalte beløpet, minus ett ekspedisjonsgebyr pålydende 500,-, forutsatt gyldig legeerklæring.

Avbestillingsbeskyttelse:
Frivillig avbestillingsbeskyttelse kan tegnes ved bestilling av oppholdet. Følgende vilkår gjelder ved innbetalt avbestillingsbeskyttelse:
Avbestillingsbeskyttelsen gjelder om bestiller, ektefelle/barn/søsken/foreldre eller samboer rammes av sykdom, alvorlig ulykkestilfelle eller dødsfall. Legeerklæring må oversendes Hafjell Resort straks. Under forutsetning av at ovennevnte betingelser oppfylles, vil hele det innbetalte beløpet refunderes, med fradag av ekspedisjonsgebyret. Ekspedisjonsgebyr er på NOK 300 per leilighet. Avbestillingsbeskyttelsen refunderes ikke. Avbestilling må skje skriftlig, for eksempel per e-post.

Personvern
Kundedata blir aldri delt med/solgt til en tredje part og opplysningene oppbevares ifølge norsk lov.

Innsjekk/utsjekk:
Innsjekk på alle våre rom og leiligheter er fra kl. 17.00 på ankomstdagen, og utsjekk senest kl. 11.00 på avreisedagen.

Røykeforbud:
Det er røykeforbud på alle våre boenheter. Vi ber alle våre gjester om å respektere dette.

Husdyr:
Det er tillatt med husdyr på noen av våre leiligheter på Solsiden og Sørlia. På noen av våre rom på hotellet kan husdyr medbringes. Et ekstra gebyr på kr 200.- legges til og man må avtale på forhånd dersom husdyr medbringes. Hafjell Resort har reservert noen få leiligheter og hotellrom for gjester med husdyr.

Aldersgrense nyttår og i forbindelse med arrangementer
Det er viktig at du som gjest oppfyller kravet for aldersgrensen. Du kan ellers bli nektet adgang når du sjekker inn og da gjelder ordinære regler for avbestilling.

Du må ha fylt 22 år for å bestille overnatting gjennom Hafjell Resort
Alle personer på overnattingsstedet, inkludert den som har bestilt, må være over 22 år gamle.
Du er nødt til å vise legitimasjon ved ankomst.
Aldersgrensen gjelder ikke for barn i følge med en voksen.
Reglene gjelder ikke for foreldre som reiser alene med barn.
I påsken er det 30 års aldergrense for å bestille og alle gjester over 25 år.

Forbehold:
Utleier står ikke til ansvar for utilfredsstillende snøforhold, stengte fasiliteter eller andre forhold utenfor vår kontroll. Vi tar forbehold om feil og endringer i våre prislister.

Klage:
Eventuelle reklamasjoner under oppholdet skal fremsettes overfor utleier på stedet. Kontakt resepsjonen, eller ring på tlf. 61 28 55 50. Dette må gjøres innen rimelig tid, og senest kl. 10.00 dagen etter ankomst. Slik kan mangelen/feilen rettes med det samme og med minst mulig ulempe for gjesten. Manglende reklamasjon vil normalt medføre tap av retten til senere erstatningskrav.

Depositum:
Vi forbeholder oss retten til å registrere ditt kredittkort/betalingskort ved ankomst i våre resepsjoner. Kredittkortet/betalingskortet vil ikke bli belastet med mindre vi får godkjennelse til dette av gjesten. Depositumet skal sikre at hyttene ikke utsettes for hærverk og lignende.

Husordensregler:

Dere disponerer nå en verdifull leilighet, bruk den med omtanke. Vi har så langt som råd lagt forholdene til rette for dere skal få et godt opphold hos oss. Vi ber om at dere leser gjennom våre hus-ordensregler, samt gjøre dere kjent med følgende instrukser:

• Generell branninstruks
• Bruksanvisning for brannalarmen

Disse instrukser er slått opp i yttergangen i boenhetene.

Vi gjør oppmerksom på at overtredelse av husreglene kan føre til utkastelse, selv uten forutgående skriftlig advarsel.

Vis respekt for naboene
Gjesten plikter til å følge ordensregler, anvisninger og bestemmelser som gjelder for leilighet og annet. Mellom klokken 23.00 og 07.00 plikter Gjesten å ta hensyn og holde et lavt støynivå av hensyn til andre gjester.

Ansvarlighet
Gjesten står fullt ansvarlig for alle eventuelle skader som måtte oppstå i leilighet og dens inventar som følge av at Gjesten eller andre som har fått adgang til leiligheten, er uaktsomme. Overtredelse av bestemmelsene om røyke- og husdyrforbud medfører en renholdsavgift. Gjesten kan ikke bruke leiligheten til noe annet enn det som ble avtalt ved bestilling (vanligvis bruk som fritidsbolig), og må ikke la flere personer overnatte der. Skiutstyr skal oppbevares i boden og ikke i oppholdsrom. Boden er merket med leilighetens nr.

Prepping av ski
Det skal ikke under noen omstendighet foretas prepping av ski inne i våre bosteder. Vi har opplevd flere uheldige episoder der prepping av ski er blitt gjort i oppholdsrom i våre boenheter. Brudd på dette vil medføre erstatningskrav.

Parkering
Parkering skal skje på oppmerkede plasser. Vi ønsker å opprettholde et bilfritt miljø ved våre anlegg. Det er ikke tillatt å kjøre inn til leiligheten. Bil parkert utenfor oppmerkede plasser vil kunne bli fjernet.

De som bor på 10- og 12 sengs enheter har egne plasser. Her skal det dobbelparkeres.
De som bor på 4, 6 og 8 sengsenheter skal benytte den oppmerkede parkeringsplass. Parkeringsbevis leveres ved innsjekk og plasseres synlig i bilruten.

Før hjemreise
Gjesten plikter å følge grovrentinstruksen før hjemreise. Dersom dette ikke blir gjort, debiterer Hafjell Hotel & Apartments en avgift avhengig av størrelsen på leiligheten. Samtlige nøkler til leiligheten skal inn-leveres ved hjemreise. Hvis det ikke skjer, debiteres en avgift for bytte av låser. Bestilt obligatorisk sluttvask omfatter ikke grovrengjøring inne og ute, oppvask eller tømming av søppel og tomflasker.

Tap av nøkler
Ved tap av nøkkel for hotellrom, leilighet, hytte eller garasje kreves et gebyr på kr 1.500.-

Avfallssortering.
Vi sorterer følgende:
- papp og papir
- metall og glass
- restavfall (inkludert matavfall)
Hver av disse har egne avfallsiloer som er merket.

Obligatorisk grovrent før vi tar sluttvask på hele leiligheten.
Les her hva som skal utføres av grovrent før dere forlater leiligheten
http://www.hafjellresort.no/content/rengj%C3%B8ring-av-leilighet-f%C3%B8...

Advertisement
Advertisement