Daglig leder Lilleputthammer familiepark i Hafjell

Lilleputthammer Lekeland har et av Norges mest spennende konsepter for lek, aktiviteter og opplevelser for småbarnsfamilier. Konseptet er i stadig utvikling og målsettingen er å videreforedle Lekeland Hafjell til å kunne favne flere aktiviteter for flere kundegrupper, og videreutvikle Lilleputthammer Familiepark til å bli en helårlig aktivitets- og opplevelsespark, spesialtilpasset barn mellom 0 og 8 år.

Lilleputthammer Lekeland AS er et datterselskap i Hafjell Resort AS, og inngår i Hafjell Resort konsernet. Hafjell Resort konsernet har i dag en omsetning på over kr 60 mill, og driver med overnatting, servering, aktiviteter og opplevelser i og rundt Hafjell. Hafjell Resort er også en del av Welle konsernet.


Lilleputthammer Lekeland AS består av:


Lekeland Hafjell, ett av Norges største innendørs lekeland for barn i alderen 0-12 år, med totalt ca 900m2 lekeareal. I Lekeland Hafjell kan barna boltre seg i trippelsklie, spiralsklie, hinderløyper, ballrom, spøkelsesrom med mer. Lekeland bidrar også til barns utvikling av koordinasjon, mestring og gir en god fysisk aktivitet. Det er egne avdelinger for 0-3 år, 2-4 år og 4-15 år samt 4 bursdagsrom tilpasset de forskjellige aldersgruppene.

Lilleputthammer Familiepark i Hafjell er en miniatyrutgave av Storgata i Lillehammer anno 1900-tallet, bygd i målestokk 1:4.Lilleputthammer er den eneste familieparken i Norge, som gjennom sitt konsept og produkter, er og fortsatt skal utvikles og tilrettelegges for gode opplevelser for barn mellom 0 og 8 år. Alle våre attraksjoner med bl.a.  Berg-og Dalbane, Froskehopp, Pariserhjul, Oldefars biler, Bumpebåter og  Ola Toget er bygd for å tilfredsstille våre småbarnsfamiliers ønske om mange aktiviteter på et oversiktig og relativt avgrenset areal.

I tillegg til har Lilleputthammer sitt kjennetegn, en kopi av Lillehammer i ¼ fra tidlig 1900 tallet – og husene er fylt med opplevelser for barn og unge med bl.a. Barnas Bokby som inneholder mer enn 12.000 bøker.

Advertisement
Advertisement