Daglig leder Lilleputthammer familiepark i Hafjell

Lilleputthammer Lekeland har et av Norges mest spennende konsepter for lek, aktiviteter og opplevelser for småbarnsfamilier. Konseptet er i stadig utvikling og målsettingen er å videreforedle Lekeland Hafjell til å kunne favne flere aktiviteter for flere kundegrupper, og videreutvikle Lilleputthammer Familiepark til å bli en helårlig aktivitets- og opplevelsespark, spesialtilpasset barn mellom 0 og 8 år.

Lilleputthammer Lekeland AS er et datterselskap i Hafjell Resort AS, og inngår i Hafjell Resort konsernet. Hafjell Resort konsernet har i dag en omsetning på over kr 60 mill, og driver med overnatting, servering, aktiviteter og opplevelser i og rundt Hafjell. Hafjell Resort er også en del av Welle konsernet.


Lilleputthammer Lekeland AS består av:


Lekeland Hafjell, ett av Norges største innendørs lekeland for barn i alderen 0-12 år, med totalt ca 900m2 lekeareal. I Lekeland Hafjell kan barna boltre seg i trippelsklie, spiralsklie, hinderløyper, ballrom, spøkelsesrom med mer. Lekeland bidrar også til barns utvikling av koordinasjon, mestring og gir en god fysisk aktivitet. Det er egne avdelinger for 0-3 år, 2-4 år og 4-15 år samt 4 bursdagsrom tilpasset de forskjellige aldersgruppene.

Lilleputthammer Familiepark i Hafjell er en miniatyrutgave av Storgata i Lillehammer anno 1900-tallet, bygd i målestokk 1:4.Lilleputthammer er den eneste familieparken i Norge, som gjennom sitt konsept og produkter, er og fortsatt skal utvikles og tilrettelegges for gode opplevelser for barn mellom 0 og 8 år. Alle våre attraksjoner med bl.a.  Berg-og Dalbane, Froskehopp, Pariserhjul, Oldefars biler, Bumpebåter og  Ola Toget er bygd for å tilfredsstille våre småbarnsfamiliers ønske om mange aktiviteter på et oversiktig og relativt avgrenset areal.

I tillegg til har Lilleputthammer sitt kjennetegn, en kopi av Lillehammer i ¼ fra tidlig 1900 tallet – og husene er fylt med opplevelser for barn og unge med bl.a. Barnas Bokby som inneholder mer enn 12.000 bøker.

I forbindelse med at vår nåværende Daglig Leder går over i ny stilling, i destinasjonsselskapet Visit Lillehammer, søker vi etter en ny:

Daglig Leder.

Daglig Leder i Lilleputthammer Lekeland AS må ha pågangsmot, ha ambisjoner på både egne og selskapets vegne, være kreativ og initiativrik. Stillingen er en operativ funksjon med ledelse av selskapet, ansatte samt en utøvende vertskapsrolle, med mye kundekontakt og praktisk ledelse.  Åpenhet, ærlighet og ydmykhet sammen med god struktur, er en forutsetning for å lykkes og trives i stillingen.

Hafjell Resort konsernets økonomi- og administrasjonsavdeling bistår i økonomifunksjoner og overordnede administrative og lovpålagte arbeidsoppgaver.

Lilleputthammer har sin egen Kultursjef, som også er ansvarlig for videreutviklingen av Barnas Bokby. Kultursjefen er helårsansatt og er Daglig Leders stedfortreder og med i ledergruppen.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for den daglige driften av selskapet 

 • Utvikle og øke attraktiviteten til Lilleputthammer og Lekeland som opplevelsessteder

 • Lede og utvikle organisasjonen

 • Overordnet personalansvar

 • Utarbeide og gjennomføre salg og markedsplaner i samarbeid med Salg og markedsjef i Hafjell Resort konsernet

 • Delta i den løpende konseptutviklingen

Er du:

 • Kreativ, initiativrik, og en god kremmer

 • Motiverende, engasjerende og kvalitetsbevisst

 • Selvstendig og et servicemenneske

Har du:

 • Evnen til å kommunisere, overbevise og begeistre

 • Erfaring fra ledelse, særskilt ledelse av yngre personell

 • Kommersiell bakgrunn med høy arbeidskapasitet, fleksibel og har god ordenssans

 • Relevant høyskoleutdannelse, eller tilsvarende.

Vi tilbyr en spennende lederstilling til konkurranse dyktige betingelser.

Selv om det ikke er et absolutt krav, er det et ønske om at den Daglig Leder enten bor i eller flytter til Øyer/Hafjell.

For nærmere, og med utfyllende informasjon om stillingen, kontakt Adm.dir i Hafjell Resort AS, Roar Øien på tlf. 92 85 64 43.

Søknadsfrist 20. desember 2014

Søknad med CV sendes per epost til:  roar@hafjellresort.com

Advertisement
Advertisement