Omkjøring for E6 trafikken via Hafjell sentrum

På grunn av vegarbeider på E6 i Øyer blir trafikken omdirigert til lokalvegen (fv. 312) mellom Ensby og Øyer sentrum/Tingberg i perioden
16. april-1. november 2012. 

16. april – 20. april

Omkjøring om Ensby–Øyer sentrum for nordgående og sørgående trafikk.
Trafikkvakter ved fotgjengerovergangene ved barneskolen og ungdomsskolen.

20. april – 1. juli

Omkjøring om Ensby–Tingberg for nordgående trafikk.

1. juli - 15. august

I perioden 1. juli til 15. august er E6 åpen for trafikk i begge retninger.

15. august – 1. november

Omkjøring om Ensby–Tingberg for nordgående trafikk.

Lunsj, middag eller overnatting ved E6

Hafjell Hotell har gode tilbud på lunsj, middag og overnatting.

Advertisement
Advertisement