Brannvakt i Hafjell

Brannvakt i Hafjell utføres av Hafjell Resort

Hafjell Vaktservice AS er et heleid datterselskap av Hafjell Resort AS med kontoradresse i Øyer kommune og inngår i Welle AS konsernet. Selskapets formål er å eie og drive reiselivsrelatert virksomhet, herunder hotell, selvhusholdsenheter og restauranter, samt deltagelse i andre selskap som aksjonær eller på annen måte. Selskapet utfører brannvaktsoppgaver for leilighetsanlegg i Hafjell, der det operative utføres av Hafjell Hotell AS.

 

Den operative driften er organisert på følgende måte:

  • På dagtid er utrykningsstyrken bestående av personer tilknyttet Hafjell Resort sin utetjeneste, mens på kveld og nattestid er det resepsjonistene samt nattevaktene som  rykker ut ved alarmer,
  • Hafjell Resort har etablert et system med bakvakter som sørger for at resepsjonen også er betjent når resepsjonisten eller nattevakten er på utrykning, dette også for kunne ta flere flere parallelle utrykninger.
  • Ved utrykning vil Hafjell Resort / Resepsjonen på Hafjell Hotell gjennomføre utrykninger, protokollføringer osv på samme måte som Hafjell Vaktservice tidligere har gjort dette.  Hvert enkelt brannalarmanlegg vil fortsatt være tilkoblet brannvesenet på Lillehammer.
  • Erfaringer så langt nærmere 5 år er svært gode og systemet vårt for brannvakt i Hafjell for våre boenheter, private hytteeier og andre boenheter har fungert tilfredstillende.
Advertisement
Advertisement