Det er felles entusiasme i Ringebu, Øyer, Lillehammer, Oppland fylkeskommune og blant eierne av anleggene i Hafjell, Kvitfjell og bob- og akebanen om å løfte Oslo fram som søker av vinter OL i 2022.

Hafjell og Hafjell Resort arbeider for å hjelpe Oslo med å få tildelt OL i 2022.  Det er kort avstand fra Oslo flyplass Gardermoen til Hafjell og med ny motorvei vil tidsbruken være akseptabel. Hafjell Resort og Hafjell Exclusive vil bidra med boenheter av god standard og perfekt beliggenhet, i tillegg til tilpassede serveringssted helt inntil alpinarenaen. 

Denne våren vil Oslo avgjøre om de skal søke Vinter-OL og Paralympics i 2022. Games in the City er et spennende konsept. Noen øvelser må uansett foregå utenfor Oslo. Spørsmålet er hvor?

Her presenteres anleggene i Hafjell, Kvitfjell og Lillehammer. De har det beste Norge kan tilby for alpint, aking, bob og skeleton. Sammen vil de bidra til suksess for Oslo-OL 2022.

DET BESTE. ENDA BEDRE.
Beslutningen av Den internasjonale olympiske komité (IOC) om tildeling av vertskapet for vinterlekene i 2022 skjer først på IOC-kongressen i Kuala Lumpur den 31. juli 2015. Før den tid må man gjennom en lokal beslutningsprosess i Oslo som omfatter både byråd, bystyre og en folkeavstemning. I norsk idrett har man også en egen og bredt forankret prosess. Både vertskapsbyen og idretten må stå samlet, før en nasjonal beslutning om statsgaranti kan være aktuell. I sum avgjør disse tre, kommunen, idretten og staten, om det blir aktuelt å søke vertskapsrollen for Vinter-OL og Paralympics i 2022.

Konkurransen om å vinne vertskapsrollen krever at man stiller med det beste Norge kan tilby.

Bare om man gjør det beste enda bedre kan man ha håp om å vinne. Sånn er det med OL.

Advertisement
Advertisement