Wellegruppen i Hafjell

Wellegruppen AS er et eiendoms og investeringsselskap med kontor og forretningsadresse i Øyer kommune.  Wellegruppen AS er også eiere av flere driftsselskap i Hafjell.  Vi har spesialisert oss på utbygging, utvikling og drift av eiendommer rettet mot reiselivsmarkedet.

I Hafjell har vi egne driftsselskaper for følgende virksomheter:

Hafjell Hotell AS, Hundervegen 33

Lodgen Mat & Drikke, Sørlia 40

Lekeland Hafjell, Hundervegen 37

Hafjell Event, Hundervegen 41

Lilleputthammer familiepark, Hundervegen 41

Informasjon om Wellegruppen

Welle Invest AS er morsselskapet i konsernet og er selskapet som avlegger konsernregnskapet.  Selskapet har ingen ansatte og er et rent investeringsselskap, eid av Jan-Erik Rørvik og han to døtre.

Wellegruppen er et konsernselskap med hovedsaklig tre foretningsområder, som igjen er organisert i egne selskaper.  Wellegruppen AS er direkte eier av alle eiendommer og eiendomsselskaper.

Welle Entreprenør AS er eiendomsforvaltningsselskapet, som har hovedansvaret for bygging, drift og vedlikehold av bygningsmassen.

Hafjell Resort AS er Wellegruppens driftselskap i Hafjell. Selskapet eier driftsselskapne som Wellegruppen har i Hafjell og forestår en koordinering av reiselivsvirksomheten med felles økonomi, salg og markedsavdeling.

For ytterligere informasjon kontakt

Wellegruppen AS

Hundervegen 105

2636 Øyer

Telefon +47 61 05 62 60

E-post post@wellegruppen.no

Advertisement
Advertisement