Øyer og Tretten kirke
Tretten kirke, Tretten kirke
Øyer kirke, Øyer kirke

Øyer og Tretten kirke

  • Attraksjoner
  • Aktiviteter
Adresse: Tingberg, 2636 Øyer
Øyer kommune er delt i to kirkesogn - Øyer og Tretten - en kirke i hvert sogn. Øyer kirke ble innviet 2. juli 1725 og Tretten kirke ble innviet 12. september 1728.
I følge historikere vet man at det i middelalderen var to kirker i Øyer sogn, på Skåe og på Orrestad. Mye taler for at kirken på Skåe var den eldste. Der var bygdesenteret den gang, der lå hovet og der gikk tjodvegen (pilgrimsvegen til Nidaros) forbi. Kirken på Skåe er nevnt to ganger i middelalderen, i 1333 og i 1335. Det er grunn til å tro at kirken på Skåe forfalt etter svartedauen i 1349-50, akkurat som mange andre kirker på denne tiden. I 1950-årene ble det reist en bautastein på Sygard Skåe der en tror at denne kirken kan ha stått. Kirken på Orrestad, som er det gamle navnet på Øyer prestegard, er nevnt første gang i 1323. Høsttakkefest. Utdeling av bibler til 5.-klassingene Tretten kirke 13.10.13 11:00
Kveldsbønn Øyer kirke 16.10.13 21:30
Høsttakkefest. Utdeling av bibler til 5.-klassingene Øyer kirke 20.10.13 11:00
Morgensang Øyer kirke 23.10.13 07:30
Messe Tretten sjukeheim 23.10.13 10:30
Bededagsgudstjeneste Tretten kirke 27.10.13 11:00
Aftensang Tretten kirke 30.10.13 18:30
Allehelgensmesse Øyer kirke 03.11.13 11:00
Allehelgensmesse Tretten kirke 03.11.13 19:00
Morgensang Øyer kirke 06.11.13 07:30
Sangstund Tretten sjukeheim 06.11.13 10:30
Høymesse Tretten kirke 10.11.13 11:00
Kveldsbønn Øyer kirke 13.11.13 21:30
Høymesse Øyer kirke 17.11.13 11:00
Morgensang Øyer kirke 20.11.13 07:30

Kontaktinformasjon

Adresse: Tingberg,2636,Øyer
Nettside: www.kirken.oyer.no
Åpningstider: Kontoret er åpent mandag-fredag. Telefontid: kl 09 -12

Vegbeskrivelse

Både Øyer og Tretten kirke ligger nord for Hafjell.
CBIS trackingpixel
Annonse
Annonse