Alpine Race Academy Hafjell

Rennskolen jobber etter en filosofi der holdninger, teknikk og fysikk er grunnpilarer. Tilbudet retter seg mot løpere som ønsker variasjon og påfyll til den ordinære treningen. Innsats gir resultater. Dette skal Alpine Race Academy bidra til.
Vi tilbyr
- Treningstilbud f.o.m. 8 år til World Cup-nivå
- Masterstrening for veteraner
- Målrettet treningsarbeid med inh2iduell oppfølging
- Trening i alle disipliner: SL, SSL, SG og Utfor
- Samlingstilbud hele året, se samlingsplan
- Trening og annen støtte for klubber og kretser
- Privat coaching
- Organisering og gjennomføring av renn
- Planlegging og veiledning for trening/renn-perioder
- Rådgiving ved valg av utstyr

Utvikling er målet
God kommunikasjon mellom løper og trener er avgjørende for å kunne tilpasse treningene til løpernes nivå, også inh2iduelt. Det settes mål for hver treningsøkt, og det blir gitt klare faglige tilbakemeldinger for å rette opp svakheter og utnytte styrker.

Oversikt over alle våre samlinger vises i samlingskalenderen.

Overnatting
Hyttene på The Nest passer perfekt når det er samlinger i Hafjell.
Les mer

Kontaktinformasjon