Sambandsmuseum Jørstadmoen

Adresse: Jørstadmoveien 600, 2625 Fåberg Dato: Torsdag 6 jun 2019 - torsdag 8 aug 2019 Vis kart

Adresse: Jørstadmoveien 600, 2625 Fåberg

Modellkammer Jørstadmoen - Sambandsmuseum (MKJ) befinner seg i det gamle depot-området i utkanten av Jørstadmoen militærleir. Utstillingene er etablert i det nå fredede linje- og landvernsdepotet fra 1893, og omfatter et samlet gulvareal på rundt 1200 kvadratmeter fordelt på 3 etasjer med mange hundre hoved-gjenstander. Sammen med alle sats-komponentene har Modellkammeret mange tusen gjenstander

Modellkammer Jørstadmoen - Sambandsmuseum (MKJ) befinner seg i det gamle depot-området i utkanten av Jørstadmoen militærleir. Utstillingene er etablert i det nå fredede linje- og landvernsdepotet fra 1893, og omfatter et samlet gulvareal på rundt 1200 kvadratmeter fordelt på 3 etasjer med mange hundre hoved-gjenstander. Sammen med alle sats-komponentene har Modellkammeret mange tusen gjenstander

Formålet med stiftelsen er å drive et sambandsmuseum, for derved å gi allmennheten informasjon og kunnskap om militært samband, og informasjons- og kommunikasjonstjenester (IKT) på både taktisk og strategisk nivå i Norge. Jørstadmoen militære leir, dens historie og daglige drift fra midten av 1700-tallet fram til i dag, inngår som en del av utstillingen.

Målgruppene kan være tidligere og stadig tjenestegjørende personell i Forsvaret, det sivile skoleverk, lag og foreninger og andre, med generell interesse for forsvarshistorie og utviklingen innen militær informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Museet er åpent for omvisning hver torsdag kl. 1200 – 1600 i sommerhalvåret (uke 23 – 32).
I tillegg kan gruppevis omvisning avtales hele året.

Kontaktperson ved Modellkammer Jørstadmoen - Sambandsmuseum er:

Eivind Kjellsmoen Daglig leder ved MKJ
Mobiltelefon 995 01 899
E-post: modellkammer etterfulgt av "@" og "gmail.com

Jørstadmoen har vært brukt som ekserserplass siden 1700-tallet, men det var først på slutten av 1800-tallet Jørstadmoen ble leir med fast bygningsmasse.

Leiren ble brukt til internerings- og flyktningleir flere ganger under første verdenskrig og mellomkrigsårene.

Tyskerne bygget ut mesteparten av leiren under andre verdenskrig. Jørstadmoen er blant annet kjent for lærerinterneringen; i 1942 ble 686 lærere internert på Jørstadmoen av NS-regimet før videre deportering til Nord-Norge. Senere ble leiren brukt til internering av russiske krigsfanger før de ble deportert til andre fangeleirer rundt om i Norge. Anslagsvis 70 000 fanger var innom leiren, 954 av disse mistet livet under oppholdet og ligger gravlagt på en krigskirkegård like utenfor leiren. Leiren fungerte også som infanterileir og lasarett for tyske avdelinger.

Etter krigen overtok Hærens samband leiren. Fra høsten 1945 hadde Hærens sambandsskoler (senere Hærens sambands skole- og øvingsavdeling (HSBSØ) og Sambandsregimentet (SBR)) tilhold her. Den tidligere sykeleiren, som ligger utenfor resten av dagens leirområde, fikk navnet K-leiren (Kvinneleiren) etter å ha blitt brukt av kvinnelige soldater på sambandskurs rett etter krigen.

Sambandet preget Jørstadmoen fram til avdelingen i 2005 ble erstattet av et nytt felles kompetansesenter; FK KKIS. FK KKIS ivaretar sambands-, kommando- og kontrollinformasjonssystemer for hele Forsvaret, både for hær, sjø, luft og HV.

Vis mer

Occasions

Date Time Location    
6 Jun
Torsdag 6 jun 2019 12:00 - 16:00 Jørstadmoen leir
13 Jun
Torsdag 13 jun 2019 12:00 - 16:00 Jørstadmoen leir
20 Jun
Torsdag 20 jun 2019 12:00 - 16:00 Jørstadmoen leir
27 Jun
Torsdag 27 jun 2019 12:00 - 16:00 Jørstadmoen leir

Kontaktinformasjon

Hytter

Sørlia hytte Bergstad nr. 17

Avstand: 9,8 km
Trivelig hytte med seks sengeplasser som ligger ca. 200 meter fra Hafjell alpinsenter og gondolen. Stor veranda med utsikt mot Hunderfossen, Fakkelmannen og Gudbrandsdalslågen. Det er fem minutters spasertur til gondolen, skiheis, skiutleie og Hafjell Alpinsenter
Hytter

Hemsætervegen nr. 143

Avstand: 9,8 km
Tradisjonell og praktisk hytte i Hafjell Panorama hyttefelt på 120 m2. Det er ski inn ski ut til skivei 35 i Hafjell Alpinsenter. (100 meter). Fra hytten har dere en utsikt over Gudbrandsdalen. Til langrennsløypene på Gaiastova er det 2 km.
Hytter

Sørlia hytte Bergstad nr. 16

Avstand: 9,8 km
Trivelig hytte med seks sengeplasser som ligger ca. 200 meter fra Hafjell alpinsenter og gondolen. Stor veranda med utsikt mot Hunderfossen, Fakkelmannen og Gudbrandsdalslågen. Det er fem minutters spasertur til gondolen og Hafjell Bike Park.