Døla Atelier Galleri

Døla Atelier Galleri er et felles atelier for 14 billedkunstnere på Lillehammer. De arbeider innen maleri, tegning, grafikk, men også andre teknikker. Uttrykksmessig er spennet stort: fra det helt abstrakte til figurative uttrykk.
Døla Atelier Galleri er et felles atelier for 14 billedkunstnere på Lillehammer. De arbeider innen maleri, tegning, grafikk, men også andre teknikker. Uttrykksmessig er spennet stort: fra det helt abstrakte til figurative uttrykk.

Døla Atelier startet i januar 2000 i gamle Døla-Is Fabrikker – derfor navnet Døla Atelier. I mai 2005 flyttet vi over gaten til den gamle Steen- og Strømfabrikken – og valgte å beholde navnet Døla Atelier.

Vi disponerer ca 250 kvm grunnflate som er delt inn i 13 atelierplasser. I tillegg har vi innredet et galleri/kursrom på ca 50 kvm. Her arrangeres årlige fellesutstillinger (nov-des), separatutstillinger, kurs og akt og croquistegning. Døla Atelier er en selvstendig virksomhet med eget styre og vedtekter. Vi driver uten offentlige eller private midler. Drift og utvikling er basert på dugnadsinnsats. Hver måned har vi fellesmøter hvor vi legger videre planer og tar opp ulike kunstaktuelle temaer.

JUBILEUMSUTSTILLING 2020 - FELLESUTSTILLING:
28.november - 20.desember 2020:
Les mer

Kontaktinformasjon

  • Løkkegata 9 - 2609 - Lillehammer