CBIS 4980036
CBIS 4957490
CBIS 4969991
CBIS 4969992
CBIS 4969993
CBIS 4969994
CBIS 4969995
CBIS 4969996
CBIS 4969997
CBIS 4969998
CBIS 4980034
CBIS 4980035
CBIS 4980037
Show full image
Hide full image

Fabrikken Lillehammer

27 | February 10:00
28 | February 10:00
29 | February 12:00
02 | March 10:00
03 | March 10:00
04 | March 10:00
05 | March 10:00
06 | March 10:00

FABRIKKEN er et kreativt næringssenter med over 30 forskjellige virksomheter innen kreative yrker. Her finner du glassblåsere, musikere, billedkunstnere, fotografer, grafiske designere, keramikere, gullsmed og mange andre kreative personer.

FABRIKKEN er et kreativt næringssenter med over 30 forskjellige virksomheter innen kreative yrker. Her finner du glassblåsere, musikere, billedkunstnere, fotografer, grafiske designere, keramikere, gullsmed og mange andre kreative personer.

Fabrikken ble etablert i februar 2005, og vi flyttet inn i nyrehabiliterte lokaler i september samme år. Høsten 2006 utvidet vi arealene, og etter en ny utvidelse i 2009 har vi i dag 32 utleieenheter - kontorer, verksteder og atlieer - som vi leier ut til små virksomheter innen kreative og kulturbaserte virksomheter. Lokalene har tidligere blant annet huset Steen & Strøms Møbelfabrikk - derav navnet FABRIKKEN.

Denne samlokaliseringen øker den enkelte virksomhets evne til å overleve og vokse seg sterk, ikke bare i et lokalt marked, men også i et nasjonalt og internasjonalt marked.

Fasiliteter