CBIS 3086229
CBIS 3086230
CBIS 3086231
CBIS 5041138
CBIS 5041139
Show full image
Hide full image

Fun on ice Losna

19 | January 09:00
20 | January 09:00
26 | January 09:00
27 | January 09:00
02 | February 09:00
03 | February 09:00
09 | February 09:00
10 | February 09:00

Losna har en lang historikk for isbanekjøring, og Trond Bjerkestuen er entusiasten bak Cadillac Diner og Losna Isbane. Med 15-års erfaring er han mester i å lese isen, og holder oppe isbanen og vedlikeholder kontinuerlig.

Losna har en lang historikk for isbanekjøring, og Trond Bjerkestuen er entusiasten bak Cadillac Diner og Losna Isbane. Med 15-års erfaring er han mester i å lese isen, og holder oppe isbanen og vedlikeholder kontinuerlig.

Det er god plass på isen, og en avsatt en bred stripe til å lossa om utstyr og preppe. Servering er det også der ute. PS: Bilene kontrolleres og støymålinger foretas. Baneanlegget er oppe januar - mars Totalt 8 km bruker å bli oppbrøytet. Fordelt på 4 baner for MC & 4-hjulinger, personbil, ispiggbiler, Lisenskjøretøy osv.

PRIVATBILER Kjøretillatelse CadillacDiner
LØPSBILER/EVENTER Forhåndsbestille EVENT
VARMESTUE! Tretten Kro og Motell Bådstø
KJØRESEDDEL Alle må først innom Cadillac Diner for å hente/signere kjøreseddel!
NEDKJØRING Nedkjøring til banen er via Tretten Kro men husk kjøretillatelse!
VARMESTUE Tretten Motel/Bådstø anbefales! Der kan man ta en kaffe og litt mat og varme seg i salongen så holder du/dere koken litt enger! Full/halv pensjon tilbys.
GANGFART Gjelder i gjennomkjøringen over tunet/ nedkjøringen på Bådstø/Tretten Motell
KVELDSHYGGE Avslutt gjerne kvelden med litt hygge på Cadillac Diner og opplev det fantastiske stedet og lokalmiljøet! Her kan man møtes og utveksle dagens erfaringer.

Ta kontakt med Trond Bjerkestuen for nærmere informasjon om Losna isbane.

Losna er en innsjø som ligger i kommunene Ringebu og Øyer i Oppland. Losna er en del av Gudbrandsdalslågen, som i dette området er så bred og renner så langsomt at denne delen regnes som en innsjø. Losna regnes fra elvedeltaet i Fåvang naturreservat i nord, til Trettenstrykene dyrefredningsområde i sør. Strekningen er om lag 11 km. Største dybde er 55 meter (125 moh. målt ved vannstand 179 moh.), i et område sørover fra Borgeneset og Losna stasjon. Tidligere var innsjøen også omtalt som Losnen eller Løsnevann. E6 følger Losnas østre bredd mens Dovrebanen går langs vestre bredd.

Fasiliteter