CBIS 4972683
CBIS 4972684
Show full image
Hide full image

PARISERNE

Lillehammer Kunstmuseum Lillehammer
Pris fra
70 NOK
14 | August 11:00
15 | August 11:00
16 | August 11:00
17 | August 11:00
18 | August 11:00
19 | August 11:00
21 | August 11:00
22 | August 11:00

Sommeren 2018 viser Lillehammer Kunstmuseum en stor utstilling med «Pariserne», Henrik Sørensen, Jean Heiberg, Axel Revold og Per Krohg. Disse kunstnerne var elever hos den franske maleren Henri Matisse (1869-1954) i Paris. Utstillingen består av et 100-talls arbeider lånt inn fra kunstinstitusjoner fra hele Skandinavia og fra en rekke privatpersoner.

Sommeren 2018 viser Lillehammer Kunstmuseum en stor utstilling med «Pariserne», Henrik Sørensen, Jean Heiberg, Axel Revold og Per Krohg. Disse kunstnerne var elever hos den franske maleren Henri Matisse (1869-1954) i Paris. Utstillingen består av et 100-talls arbeider lånt inn fra kunstinstitusjoner fra hele Skandinavia og fra en rekke privatpersoner.

Henri Matisse regnes som en av det 20. århundres desidert ledende malere. Fra høsten 1908 og i drøye tre år, drev Matisse en malerskole i Paris. I løpet av perioden var rundt hundre kunstnere mer eller mindre knyttet til undervisningen. Til sammen var 15-20 nordmenn innom Académie Matisse. De mest sentrale var Jean Heiberg, Henrik Sørensen, Per Krohg og Axel Revold.

Korrekturen fra Matisse var gjennomgående meget radikal og det ble undervist i stilleben, croquis, og aktmaling. Valørmaleriet skulle komme til å vike plassen for flatemaleriet. Varme og kalde fargeflater, som regel sterke og urealistiske, ble satt opp mot hverandre og gjerne innrammet av en markant konturlinje.

Matisse korrigerte to til tre ganger i måneden. Da sto alle rundt og mottok «dommen». Det meste var teknisk tillatt, men ikke alle påfunn gavnet helhetsinntrykket. Det maleriske resultatet ble aldri helt abstrakt, men fikk en ekspressiv karakter som i første omgang skapte oppmerksomhet og kritikk.