Rengjøring av bosted før avreise

Hjertelig velkommen til din leilighet eller hytte booket via Hafjell Resort. Vi ønsker dere et fint opphold i Hafjell.
Hjertelig velkommen til din leilighet eller hytte booket via Hafjell Resort. Vi ønsker dere et fint opphold i Hafjell.

Skulle noe ikke være tilfredsstillende ber vi dere ta kontakt snarest. Ring da resepsjonen på telefon 61 28 55 50 som er døgnåpent. Av hensyn til naboene, skal det være ro i bosteder senest klokken 23.00. Leiligheten eller hytten skal til enhver tid maksimalt være bebodd av det antall voksne, unge og barn som bostedet er stillet til rådighet for, dette grunnet sikkerheten.

Dette er en boenhet som er eid av noen som Hafjell Hotell (Hafjell Resort/Hafjell Exclusive) har en formidlingsavtale med og det påhviler selvfølgelig bestiller å ta vare på de verdier som boenheten har i den tiden bestiller leier den. Bestiller har et selvstendig ansvar ovenfor hytteeieren all påført skade. Det som er blitt ødelagt/skadet/fjernet skal meldes fra om så raskt som mulig og senest ved avreise.

Avfallshåndtering


Gjestene skal tømme avfall fortløpende i containerne eller i siloer, og der det er kildesortering skal avfall sorteres, ref her til våre betingelser. Avfall skal ikke oppbevares utendørs, da dette vil tiltrekke seg dyr og avfallet blir dradd utover.

Rydding og grovrengjøring, før avreise. Før avreise behøver bestilleren ikke «å vaske rundt» men leid sengetøy skal tas av og legges i yttergang, og det skal ryddes og ordnes til i boenheten. Dette innebærer at søl på benker og gulv skal vaskes av, kjøleskap/fryser skal tømmes og alt avfall, tomgods m.m skal kastes før en forlater boenheten. Er stekeovn eller microovn tilgriset skal disse rengjøres og inngår ikke i sluttvask. Oppvaskmaskinen skal være tømt og alt skal stå på sine plasser i skuffer og skap før avreise. NB det som er tatt ut av skapene, skal settes tilbake der det hører hjemme, og være helt og rent.

Hvis vårt ettersynspersonell ikke godkjenne det som er nevnt over vil bestiller bli fakturert for medgått tid i tillegg til et gebyr på NOK 1.500,- Ovennevnte er ikke uttømmende, og er en del av HHs bestillingsbetingelser.

Utsjekk


Vi minner om at utsjekk og innlevering av nøkler er senest klokken 11.00 i resepsjonen på Hafjell Hotell. Ved utsjekk skal egen bekreftelse på at ovennevnte er utført signeres og leveres til resepsjonen sammen med nøklene.
Les mer

Kontaktinformasjon