Skåden gård

Hagen til Skåden gård i Øyer består for det meste av stauder. Hagen har også mange forskjellige liljer. Hagen er mye oppmurt av gråsteinsmurer i bratte skråninger

Historien om Skåden Gård


Skåden Gard er en gammel tradisjonsrik gård med slekt tilbake til år 1734, men gården er mye eldre. Like ved har det stått en kirke, som sist ble nevnt i 1333 og 1335. Det menes den ble bygd på første halvdel på 1000-tallet. Gjennom flere generasjoner er det samlet gamle bruksgjenstander som i dag utgjør et lite gårdsmuseum i det gamle stabburet, som er fra slutten av 1600-tallet.

Hagen til Skåden gård i Øyer består for det meste av stauder. Hagen har også mange forskjellige liljer. Hagen er mye oppmurt av gråsteinsmurer i bratte skråninger
Les mer

Kontaktinformasjon