Skjema for avbestilling ved sykdom

Skjema for avbestilling ved sykdom

Skjema for benyttelse av Avbestillingsbeskyttelse for bestillinger hos Hafjell Resort, Hafjell Exclusive og Hafjell Hotell, ref betingelsene: https://www.hafjellresort.no/bestillingsvilkar-hafjell-hotell

Dette skjemaet SKAL sendes per mail til [email protected] eller leveres i resepsjonen på Hafjell Hotell.

Bestiller har kjøpt Avbestillingsbeskyttelse og dette skjemaet brukes for å søke om erstatning fra ordningen. Vær nøye på å fylle ut skjemaet korrekt slik at alle opplysninger er riktige, signer så søknaden og send dette inn per e-post, eller lever den i resepsjonen raskt som mulig etter avbestilling,

Husk å legge ved følgende:

  • Kopi av bestillingsbekreftelsen som du har mottatt fra HH.
  • En kopi av avbestillingsbekreftelsen sendt ut fra HH.
  • Kopi av dokumentasjon som bekrefter årsaken til avbestillingen, dette skal være en attest fra en lege eller et forsikringsselskap. En kvittering fra et legebesøk er ikke nok som dokumentasjon.

Informasjon om deg:

Navn:                                                  ________________________________________

Personnummer:                                 ________________________________________

Fødselsdato:                                       ______________________

Booking nummer mottatt fra HH:                 ___________________________________

Adresse:                                             ___________________________________

Postnummer:                                     _________________

Sted:                                                   ___________________________

E-postadresse:                                    ___________________________________________

Telefonnummer:                                __________________

 

Er årsaken til benyttelsen skade på bolig eller bil skal forsikringsselskap for bolig / bil opplyses og samtidig med signatur på dette dokumentet skal det også gjelde som en fullmakt for Hafjell Hotell AS å innhente opplysninger fra dette forsikringsselskapet.

Forsikringsselskap:                             ___________________________

Skade nummer:                                  ___________________________

Signeringsdato: 

___________________

Signatur