CBIS 4991124
CBIS 4991123
CBIS 4991127
CBIS 4991128
CBIS 5036914
CBIS 5928695
Show full image
Hide full image

Sommerfestuke Sjusjøen

17 | July 09:00
18 | July 09:00
19 | July 09:00
20 | July 09:00
21 | July 09:00

Velkommen til Sommerfestuke 17 -21.juli på Sjusjøen ved Lillehammer. Det blir dager med kulturopplevelser, gudstjenester, konserter, vandringer og inntrykk fra den verdensvide kirke.

Velkommen til Sommerfestuke på Sjusjøen ved Lillehammer. Det blir dager med kulturopplevelser, gudstjenester, konserter, vandringer og inntrykk fra den verdensvide kirke.

Sommerfestuka på Sjusjøen er et fellesprosjekt mellom Det Norske Misjonsselskap, Sjusjøen fjellkirke og en rekke nærings- og reiselivsaktører i Ringsaker. Formålet med Sommerfestuka er å skape mer aktivitet på Sjusjøen generelt og rundt fjellkirka spesielt.

Her får du konserter, organiserte fjellturer med kjentmann og historiske vandringer i nærmiljøet. De fleste av arrangementene har fri inngang eller det selges billetter ved inngangen til en lav pris. For de tre store konsertene (Lyden av Mjøsa, Sommerkveld med H.C.Andersen og Knut Anders Sørum med band) bør billettene forhåndskjøpes (se brosjyra eller hver enkelt facebookevent for nærmere informasjon.

Gudstjenester og konserter avsluttes med servering på kirkebakken. Ringsaker kommunes bakerovn er varm og vil bidra med ferske bakervarer til kirkekaffe på kirkebakken etter konsertene mv.

Sjusjøen er en innsjø i Mesnavassdraget i Ringsaker kommune i Hedmark. Innsjøen ligger 810 meter over havet og har et areal på 1,25 km². Den største tilløpselva er Fjellelva, som kommer fra Kroksjøen. Utløpselva er Tyria, som munner ut i Bustokkelva ved Mesnali, mellom Sør- og Nord-Mesna. Sjøen er regulert som magasin for kraftverkene i Tyria og Mesna.

Sjusjøen er også et viktig friluftsområde i kommunen og er kjent for sine snørike vinterforhold. Som vintersportssted er det særlig kjent for sine flotte langrennsforhold. Sjusjøen ligger cirka 20 km fra Lillehammer, og området domineres av fjell, myr og skog. Fra gammelt av var Sjusjøenområdet mye brukt til seterdrift. I dag er stedet kjent som Norges største hytteområde. Det er også hoteller, butikker, skisenter, fjellkirke, puber og restauranter der. Om sommeren byr fjellområdene på et variert nett av stier i skog og fjell.

Sjusjøen fjellkirke
En av de mest besøkte kirkene i området, med gudstjenester de fleste søndager og helligdager gjennom året. I Fjellkirka arrangeres det også kulturkvelder i tillegg til at den er i hyppig bruk til vielser, barnedåp og andre arrangementer.

Fasiliteter