Wellegruppen
Wellegruppen
Hafjell Hotell
Lilleputthammer
Lekeland
Solsiden
Jaertunet
Hafjell Gard

Wellegruppen

Welle Gruppen AS er et eiendoms og investeringsselskap med kontor og forretningsadresse i Øyer kommune. Welle Gruppen AS er også eiere av flere driftsselskap i Hafjell. Vi har spesialisert oss på utbygging, utvikling og drift av eiendommer rettet mot reiselivsmarkedet.

I Hafjell har vi egne driftsselskaper for følgende virksomheter:
Hafjell Hotell AS, Hundervegen 33
Lekeland Hafjell, Hundervegen 37
Hafjell Event, Hundervegen 41
Lilleputthammer familiepark, Hundervegen 41

Informasjon om Welle Gruppen

Welle Invest AS er morsselskapet i konsernet og er selskapet som avlegger konsernregnskapet. Selskapet har ingen ansatte og er et rent investeringsselskap, eid av Jan-Erik Rørvik og hans to døtre. Wellegruppen er et konsernselskap med hovedsaklig tre foretningsområder, som igjen er organisert i egne selskaper. Wellegruppen AS er direkte eier av alle eiendommer og eiendomsselskaper.

Welle Entreprenør AS er eiendomsforvaltningsselskapet, som har hovedansvaret for bygging, drift og vedlikehold av bygningsmassen.

Hafjell Hotell AS er Wellegruppens driftselskap i Hafjell. Selskapet eier driftsselskapene som Wellegruppen har i Hafjell og forestår en koordinering av reiselivsvirksomheten med felles økonomi, salg og markedsavdeling.

For ytterligere informasjon kontakt
Welle Gruppen AS
Hundervegen 105
2636 Øyer
Telefon +47 61 05 62 60
E-post [email protected]

Tags
wellegruppen
wellegruppen hafjell
welle entreprenør