Skiferie
Hytte Hafjell
Leilighet Hafjell
Gaiastova

Avbestill uten kostnad

VI FORTSETTER MED GUNSTIGE AVBESTILLINGSVILKÅR FOR VINTEREN 2023

BESTILL NÅ, OG DU KAN AVBESTILLE UTEN KOSTNAD FREM TIL 21 DAGER FØR ANKOMST

«Korona konsekvens» betingelser, for Hafjell Resort, Hafjell Exclusive, Lilleputthammer Familiepark og Hafjell Hotell, felles benevnt som (HH):
Alle underpunktene for Punkt 4., unntatt punkt 4.7, samt for punkt 5.1 og 5.2 i HHs Bestillingsvilkår ( https://www.hafjellresort.no/bestillingsvilkar-hafjell-hotell ) er fra og med den 15.august 2022 og frem til og med den 15. august 2023 endret.

FØLGENDE PUNKTER ERSTATTES / JUSTERES VEDRØRENDE AVBESTILLING

4.0 AVBESTILLING (GENERELT)
Gjesten, den som har gjennomført bestillingen, kan avbestille sin bestilling per mail til HH. HH aksepterer bare avbestillinger som gjøres av den som har gjennomført bestillingen. HH vil ved en avbestilling alltid bekrefte gjestens avbestilling per mail til den som har gjennomført bestillingen, og følgende betingelser gjelder for Avbestillinger:

4.1. AVBESTILLING  (NYTT OG JUSTERT)
For perioden 15.august 2022 og for ankomster frem til den 15. august 2023 gjelder følgende:
Ved avbestilling og/eller endring av bestillingen, som gjøres 21 dager eller tidligere før ankomst dato, kan dette gjøres uten begrunnelse og bestiller vil få refundert sine innbetalinger til HH uten fratrekk av noen gebyrer. Valutadifferanser kompenseres / trekkes ikke fra i refusjoner. 

HH er en formidler av andres eiendommer, derfor vil hoveddelen av de inntekter HH mottar fra Bestiller bli utbetalt til eierne av boenhetene.

NB: gjelder bestillingen og avbestillingen flere enn 1-en boenhet gjelder betingelsene for avbestilling av boenhet med 13 eller flere senger, se betingelsene «For avbestilling av boenhet med 13 eller flere senger» under.

For avbestilling av boenhet med 12 eller færre senger:
For boenhet, med 12 eller færre senger, som avbestilles 21 dager eller mer før ankomst kan dette gjøres uten begrunnelse, og bestiller vil få refundert 100% av sine innbetalinger til HH uten fratrekk av noen gebyrer. Valutadifferanser kompenseres / trekkes ikke fra i refusjoner.
For boenhet, med 12 eller færre senger, som avbestilles 20–15 dager før ankomst, beholder HH 50 % av hele kontraktssummen / bestillingssummen, og hele betalingen/kostnaden for eventuelle tilleggsytelsene som er bestilt, forutsatt at disse ikke er mulig å avbestille, videreselge eller på annen måte ikke fører til en kostnad for HH. Ingen gebyrer blir belastet og valutadifferanser kompenseres / trekkes ikke fra i refusjoner. 
For boenhet, med 12 eller færre senger, som avbestilles 14–0 dager før ankomst beholder HH 100 % av hele kontraktssummen / bestillingssummen og hele betalingen/kostnaden for eventuelle tilleggsytelsene som er bestilt uansett om disse lar seg avbestille, reversere, fører til kostnad for HH eller ikke.

For avbestilling av boenhet med 13 eller flere senger, eller når bestillingen og avbestillingen gjelder flere boenheter og for grupper gjelder følgende:
For boenhet, med 13 eller flere senger, som avbestilles 21 dager eller mer før ankomst kan dette gjøres uten begrunnelse, og bestiller vil få refundert 100% av sine innbetalinger til HH uten fratrekk av noen gebyrer. Valutadifferanser kompenseres / trekkes ikke fra i refusjoner.
For boenhet, med 13 eller flere senger, som avbestilles 20–0 dager før ankomst beholder HH 100 % av hele kontraktssummen / bestillingssummen og hele betalingen/kostnaden for eventuelle tilleggsytelsene som er bestilt uansett om disse lar seg avbestille, reversere, fører til kostnad for HH eller ikke.

Når HH får avbestillinger der bestiller får begrenset sin refusjon til enten 50% eller 0% av sin bestillingskostnad vil HH forsøke å leie ut boenheten på nytt til andre gjester / bestillere. Dersom HH lykkes i å leie ut boenheten til andre så vil HH refundere den sum som blir differansen på den nye kontraktsummen og det HH har mottatt fra bestiller med fradrag av allerede utbetalt beløp og et administrasjonsgebyr på NOK 500. 

Alle refusjoner, også for bookinger som er gjort via online, skjer via Norsk bank og til Bestillers bankkonto, på grunn av dokumentasjonskrav. HH må, for å kunne gjennomføre slike refusjoner, motta korrekt kontonummer iban og swift samt annen relevant informasjon.

«Overføre bestillingen til noen andre» Med referanse til punkt 6. i Bestillingsvilkårene:
Bestiller har rett til å sette noen andre i sitt sted, og HH må godta denne personen dersom det ikke foreligger særlige årsaker. Slike årsaker kan for eksempel være aldersbestemmelser, at personene er listet i oversikten over personer HH, med bakgrunn i tidligere erfaringer med samme gjest/gjester, ikke ønsker som gjester.

Bestilleren / gjesten må meddele HH om byttet senest fem dager før ankomst. Ved endringer i bestillinger har HH rett til å belaste et administrasjonsgebyr på NOK 200. Dersom avtalen overføres til en annen, er den som overtar og den opprinnelige bestiller sammen ansvarlige overfor HH for det som gjenstår å betale for bestillingen og for eventuelle ekstrakostnader som følge av overføringen og/eller erstatning ift brudd på disse betingelsene.

4.2. UTGÅR: AVBESTILLING UTEN AVBESTILLINGSFORSIKRING
4.2. A, UTGÅR: FOR AVBESTILLING AV BOENHET MED 12 ELLER FÆRRE SENGER:
4.2. B, UTGÅR: FOR AVBESTILLING AV BOENHET MED 13 ELLER FLERE SENGER:
4.3 UTGÅR: UNNTAK FRA 4.1 OG 4.2 A OG B
4.4 UTGÅR: ENDRING
4.5 UTGÅR: AVBESTILLING AV BILLETTER, HEISKORT ETC.
4.6 UTGÅR: AVBESTILLING AV PAKKER

4.7 SPESIELLE FASILITETER
Ved ønske om at boenheten skal ha spesielle fasiliteter, beliggenhet, husdyr tillatt/husdyrforbud, avstand til heis / aktivitet eller at gjester har spesielle krav til boenhet eller beliggenhet og dette ikke klart fremkommer i beskrivelse og bekreftelse MÅ gjesten ta direkte kontakt med HH for å forsikre seg om dette før bestilling av boenhet gjennomføres. Er bestillingen gjennomført vil ikke dette kunne være avbestillingsårsak hverken med eller uten betalt avbestillingsbeskyttelse.
5.0. UTGÅR: AVBESTILLINGSBESKYTTELSE
MEN HH anbefaler alle våre bestillere å sikre seg at en eventuell avbestillingskostnad blir dekket av en forsikring bestilleren har tegnet hos andre. Det vil inntil videre, for vinteren 2021, ikke være mulig å kjøpe HHs Avbestillingsbeskyttelse, ref til at punkt 5 er endret. 
5.1. UTGÅR:AVBESTILLING NÅR BESTILLER HAR TEGNET AVBESTILLINGSBESKYTTELSE
5.2. UTGÅR: EGENERKLÆRING / DOKUMENTASJON

Generelle punkter ift ovennevnte:
For de av våre gjester som 21 dager før ankomst er usikre på om det er / vil bli innført reiserestriksjoner til Norge, må derfor avbestille før 21 dager før ankomst for å sikre seg at bestillingen kan avbestilles uten kostnad for bestiller. 

Uansett hvilken årsak inkludert force majeure, krig, pandemier, streik eller lockout, som fører til avbestillingen der bestiller påføres en kostnad / ikke får full refusjon på sin bestilling, vil ingen refusjon utover det som er nevnt over bli utbetalt / kreditert. Bestiller har selv ansvar for å tegne egen avbestillingsforsikring for å få kostnader knyttet til avbestillingen dekket. 

For gjester med bosted utenfor Norges grenser:
Der årsaken til avbestillingen, mellom dag 20 og ankomstdag, er begrunnet med at grensen til Norge er stengt eller det er innført reiserestriksjoner fra bestillers bosted og inn til Norge vil ikke dette føre til refusjon av bestillingen som er gjort. 

For gjester med bosted i Norge:
Der årsaken til avbestillingen, mellom dag 20 og ankomstdag er begrunnet med at det er blitt innført nasjonale og lovfestede reiserestriksjoner / «Hytteforbud» som gjør reisen eller oppholdet ulovlig, vil HH betrakte dette som en gyldig avbestillingsgrunn og avbestilling kan gjennomføres frem til og med ankomstdagen og full refusjon vil bli innvilget.

Om bestiller eller en av reisefølget blir smittet av Covid-19, eller annen alvorlig sykdom/hendelse, og / eller at det for noen i reisefølget blir innført reise eller karantenebegrensinger for hele eller deler av reisefølge vil ikke dette bli betraktet som en gyldig avbestillingsgrunn  -  MEN derimot vil en slik hendelse normalt bli dekket av en vanlig reiseforsikring.

For gjester med bosted i Norge eller utenfor Norges grenser:
Er bestiller allerede ankommet og NORSKE nasjonale myndigheter beordrer at bestiller / gjestene må returnere til sitt hjemsted / hjemland, gjelder følgende i forhold til refusjoner:
Refusjonen vil bli gitt ut fra antall netter boenheten er benyttet og antall netter det er igjen av oppholdet men med fratrekk av en natt.

Hvis Hafjell Alpinsenter blir beordret stengt av Norske myndigheter, gjelder følgende:
(Gjelder bare Alpinanlegget og ikke ved at restauranter eller andre aktiviteter i tilknytning til Alpinsenteret blir stengt)
Hvis dette inntreffer før Bestillers ankomst og er bestemt å vare frem til bestilt ankomstdag vil dette være gyldig avbestillingsgrunn og 100% av bestillingen vil bli refundert.
Hvis dette inntreffer under gjestens opphold blir beregningen slik:
Refusjonen vil bli gitt ut fra antall netter boenheten er benyttet og antall netter det er igjen av oppholdet men med fratrekk av en natt.

For øvrig vil HHs øvrige Bestillingsvilkår gjelde.

Revidert 15.august 2022