Youtube video fallback image

Kjøretøyhistorisk museum

9. juni 2019 åpnet 2000 kvadratmeter kjøretøyhistorisk museum i tilknytning til Norsk vegmuseum på Lillehammer. Det godt over 2000 kvadratmeter store nye kjøretøymuseet blir del av turistattraksjonen like nord for Lillehammer, rett ved Hunderfossen familiepark og kun 2 km fra Hafjell. Rundt 80 kjøretøyer og 60 sykler er utstilt i det nye museumsbygget.

I Lillehammerdistriktet rullet landeveislokomotivet Herkules allerede i 1870, her putret landets første bil sommeren 1896 og her ligger Norsk kjøretøyhistorisk museum. Den 9. juni 2019 åpnet dørene til det nye museet som er en del av Norsk vegmuseum. Det 2000 kvadratmeter store museet er del av turistattraksjonen like nord for Lillehammer, rett ved Hunderfossen familiepark og kun 2 km fra Hafjell. 

I det nye museet ser du eksempler på hva som har rullet på norske veier fra starten på 1900-tallet og fram til 1990-tallet. Utstillingen inneholder rundt 80 motorkjøretøyer og ca. 60 sykler og viser også flere unike norskproduserte kjøretøyer. Knapt 20 ulike bedrifter har forsøkt å få i gang norsk bilproduksjon opp gjennom årene, men få har fått det til. Historiene om Bjering-bilene fra Gjøvik, Staverns elektriske lastebiler, Troll fra Telemark, Mustads sekshjuling «Giganten» og elektriske Think er blant de som har fått plass i museet, sammen med et utvalg hverdagsbiler fra ulike tidsaldre. Her vil mange kunne nikke gjenkjennende ved synet av biler, mopeder og sykler fra egen barndom. Biler og motorsykler brukt i racing og biler brukt av Det Kongelige Slott er på plass. Blant annet Kong Olavs Cadillac Fleetwood 75 Limousine fra 1951.

I tillegg til biler er det mange flotte mopeder og motorsykler i utstillingen og i sykkelavdelingen ser du mange av de norskproduserte sykkelmerkene som har blitt laget. Mange av kjøretøyene kommer fra det nå nedlagte Norsk kjøretøyhistorisk museum på Lillehammer, men mange nye kjøretøyer har kommet i tillegg. Norsk kjøretøyhistorisk museum bevarer, dokumenterer og formidler kjøretøyhistorien og viser hva som har kjørt på norske veier gjennom tidene; fra de første vognene med motor og fram til i dag. 

Norsk kjøretøyhistorisk museum ligger ved Norsk vegmuseum på Hunderfossen. 

Åpningstider kjøretøyhistorisk museum

15. juni –15. august
Åpne utstillinger i hovedbygning og Norsk Kjøretøyhistorisk museum kl. 11.00-17.00 (alle dager)
Bygninger i museumsparken, Bagges landhandel, Blindheimsvik landhandel, Fjellsprengningsmuseet, veteranbusstur og smed i smia kl. 11.00-17.00 (alle dager)

16. august – 30. desember
Åpne utstillinger i hovedbygningen og Norsk Kjøretøyhistorisk museum kl. 11.00-15.00 (tirsdag - søndag). Museet er stengt 23.-26. og 31. desember

Museet er et naturlig samlingssted for ulike bil- og motorklubber som ønsker å ha treff eller et mål for en kjøretur. Det er en egen VIP-parkering foran museet som er forbeholdt bil og motorsykkelklubber, denne stilles til disposisjon etter avtale. Museet er også hovedarena for arrangementet Nasjonal Motordag i juni hvert år.