Sykling i Øyerfjellet
Øyerfjellet
Fiske i Øyerfjellet
Øyerfjellet
Lavskrike - Erik A. Hansen - Birdingbed
Lirype - Erik A. Hansen - Birdingbed
Øyerfjellet
Øyerfjellet
Øyerfjellet
Øyerfjellet
Toppen av Hafjell
Tursti til Nevelfjell

Øyerfjellet

Øyerfjellet er et fantastisk flott fjellområde rett innafor Hafjell hvor du nå kan besøke flere setrer og bli kjent med folk og dyr på setrene. Øyerfjellet omfatter fjellområder mellom Gudbrandsdalen og Østerdalen. Totalarealet er på omtrent 430.000 mål, og av dette er cirka halvparten snaufjell. Øyerfjellet har store vidder og flott turterreng. Høyde over havet varierer fra 700 meter i den sørlige delen av Åstdalen til 1232 meter på Eldåhøgda, som er det høyeste punktet i Øyer kommune.

Seterliv, fiske og sykling

I Øyerfjellet er det fortsatt setrer som driver tradisjonell seterdrift med mjølkeproduksjon på ku og geit. Øyerfjellet har store vidder og flott turterreng. Høyde over havet varierer fra 700 meter i den sørlige delen av Åstdalen til 1232 meter på Eldåhøgda, som er det høyeste punktet i Øyer kommune.

Sjøsetra

Hva med garnfiske og tilberedning av selvfisket fisk? På Sjøsetra kan du også legge inn seterbesøk under oppholdet i juli måned. Sjøsetra har åpen seter torsdager, fredag og lørdager i juli og det passer veldig fint for barnefamilier. For mer informasjon besøk facebooksiden til Sjøsetra https://www.facebook.com/sjosetra/

Sykling på fjellet

Setersykling – Øyerfjellet er med sitt varierte landskap og godt utbygde veinett et eldorado for syklister. Du kan sykle fra seter til seter langs fjellveier og stier. Seteropplevelser og aktiviteter i Øyerfjellet kan lett kombineres med familiemoro i Lilleputthammer, Hafjell eller Lillehammer – så nå er det er bare å sette Øyerfjellet på agendaen.

Fuglekikking på Øyerfjellet

Øyerfjellet er et utmerket område for å lete etter typiske fjellarter. Bilveien fører deg gjennom flott fjellterreng og du kan stoppe nær sagt hvor som helst for å kikke etter fugl. Vi anbefaler at du besøker https://www.birdingbed.no/fuglelokaliteter/ostlandet/oyerfjellet/ for mer informasjon om fugler på Øyerfjellet og Lillehammer-regionen.

Visste du at…
… Øyer var en gang størst i Gudbrandsdalen på seterdrift, med mer enn 300 seterbruk i drift?
… det første hekkefunnet av konglebit i Sør-Norge var her? Arten hekker fremdeles regelmessig i Øyerfjellet.
… steppehauk er observert flere ganger i Øyerfjellet?

Hafjell Resort har hytter på Mosetertoppen og Hafjelltoppen som passer perfekt for familieferie på Øyerfjellet. Vi anbefaler også en fottur til Nevelfjellet fra Hafjelltoppen.