Fuglekikking i Øyerfjellet

Øyerfjellet omfatter fjellområder mellom Gudbrandsdalen og Østerdalen. Totalarealet er på omtrent 430.000 mål, og av dette er cirka halvparten snaufjell. Øyerfjellet har store vidder og flott turterreng. Høyde over havet varierer fra 700 meter i den sørlige delen av Åstdalen til 1232 meter på Eldåhøgda, som er det høyeste punktet i Øyer kommune.
Øyerfjellet omfatter fjellområder mellom Gudbrandsdalen og Østerdalen. Totalarealet er på omtrent 430.000 mål, og av dette er cirka halvparten snaufjell. Øyerfjellet har store vidder og flott turterreng. Høyde over havet varierer fra 700 meter i den sørlige delen av Åstdalen til 1232 meter på Eldåhøgda, som er det høyeste punktet i Øyer kommune.

Selv om det er snakk om fjellet, er terrenget åpent og flatt, med en god del myr, dammer og småtjern. Store arealer er dekket av bjørkeskog, som vokser opp til omlag 1000 meter over havet, noen steder litt høyere. I sørlige og vestlige områder, finner du granskog. Enkelte steder finnes det også innslag av furu.

Lett å finne fram – stopp hvor som helst
Øyerfjellet er et utmerket område for å lete etter typiske fjellarter. Bilveien fører deg gjennom flott fjellterreng og du kan stoppe nær sagt hvor som helst for å kikke etter fugl. Men på kartet finner du noen anbefalte steder som er ekstra gunstige. Det finnes også et stort nettverk av stier en kan følge hvis en ønsker å gå litt. Ta gjerne med et turkart og fiskestang også.

Visste du at…
… Øyer var en gang størst i Gudbrandsdalen på seterdrift, med mer enn 300 seterbruk i drift?
… det første hekkefunnet av konglebit i Sør-Norge var her? Arten hekker fremdeles regelmessig i Øyerfjellet.
… steppehauk er observert flere ganger i Øyerfjellet?
Les mer

Kontaktinformasjon

  • Hafjelltoppen - 2636 - Øyer