CBIS 5050702
CBIS 5007280
CBIS 5007281
CBIS 5007282
CBIS 5007283
CBIS 5007284
CBIS 5440723
CBIS 5440724
CBIS 5440725
CBIS 5462460
CBIS 5932031
CBIS 5938357
CBIS 5938358
CBIS 5938359
Show full image
Hide full image

Hunderfossen kraftverk

Kraftverket ligger ved Øyer i Oppland. Hunderfossen kraftstasjon utnytter et fall på ca 46 meter i Gudbrandsdalslågen. Det er installert to Kaplanaggregater hver på 58 MW.
Hunderfossen kraftverk ligger 1 km sør for Hafjell. Det er mulig å gå over demningen på en gang og sykkelvei når du skal besøke Hunderfossen familiepark eller Barnas gård. Fossen ved kraftverket heter Hunderfossen. Fisketrapp er bygget ut for å bedre gyteforholdene til Hunderørreten i Gudbrandsdalslågen.

Kraftverket ligger ved Øyer i Oppland. Hunderfossen kraftstasjon utnytter et fall på ca 46 meter i Gudbrandsdalslågen. Det er installert to Kaplanaggregater hver på 58 MW.

Fasiliteter