Hunderfossen kraftverk

Kraftverket ligger ved Øyer i Oppland. Hunderfossen kraftstasjon utnytter et fall på ca 46 meter i Gudbrandsdalslågen. Det er installert to Kaplanaggregater hver på 58 MW.

Kraftverket


Hunderfossen kraftverk ligger 1 km sør for Hafjell. Det er mulig å gå over demningen på en gang og sykkelvei når du skal besøke Hunderfossen familiepark eller Barnas gård. Fossen ved kraftverket heter Hunderfossen. Fisketrapp er bygget ut for å bedre gyteforholdene til Hunderørreten i Gudbrandsdalslågen.

Kraftverket ligger ved Øyer i Oppland. Hunderfossen kraftstasjon utnytter et fall på ca 46 meter i Gudbrandsdalslågen. Det er installert to Kaplanaggregater hver på 58 MW.
Les mer

Kontaktinformasjon