Lågen fiskeelv

Pris fra
125 NOK NOK
Fiskekort - Sone 2 (Øyer) Gudbrandsdalslågen. Sone 2 tilby både rolige og mer viltre elvestrekninger. Hvert år tas det flere storørret, men også fisket etter harr er svært godt, spesielt om høsten. I tillegg finnes det sik, abbor, lake m.m.
Gudbrandsdalslågen med sine sideelver er blant innlandets absolutt beste fiskeelver. Her finnes stor vassdragsvariasjon og et stort spekter fiskearter. Lågen Fiskeelv er en sammenslutning av 9 enkeltstående soner som disponerer fiskerettighetene i Lågen fra Mjøsa og nesten til Lesjaskogsvatnet. Videre er sideelvene Gausa, Jøra og Augga, og Otta opp til og med Vågå (og Vågåvatnet i Vågå kommune) samt nedre del av Lora elv med i Lågen Fiskeelv. Sone 1 som omfatter Lågen og Gausa i Lillehammer kommune har i tillegg en egen infoside og kortsalg.

Fiskekort - Sone 2 (Øyer) Gudbrandsdalslågen. Sone 2 tilby både rolige og mer viltre elvestrekninger. Hvert år tas det flere storørret, men også fisket etter harr er svært godt, spesielt om høsten. I tillegg finnes det sik, abbor, lake m.m.
Les mer

Kontaktinformasjon