Sjusjøen fjellkirke

Sjusjøen fjellkirke ble vigslet 8. april 1962. Tomta ble gitt av Philske Sameie og kirka er tegnet av arkitektene Gunnar Fougner og Anne og Einar Myklebust. Kirka er for en stor del bygd av naturstein. Altertavla er laget av treskjæreren Johan Amrud fra Fåvang. Døpefonten er nærmere 300 år gammel og kommer fra Brøttum kirke. Kirkerommet har 150 sitteplasser.

Historien om Sjusjøen fjellkirke


Sjusjøen fjellkirke ble vigslet 8. april 1962. Tomta ble gitt av Philske Sameie og kirka er tegnet av arkitektene Gunnar Fougner og Anne og Einar Myklebust. Kirka er for en stor del bygd av naturstein. Altertavla er laget av treskjæreren Johan Amrud fra Fåvang. Døpefonten er nærmere 300 år gammel og kommer fra Brøttum kirke. Kirkerommet har 150 sitteplasser.

Sjusjøen Fjellkirke ligger vakkert til på Sjusjøen i Ringsaker Kommune. Kirken ble innviet i 1962, og feiret således sitt 50-års jubileum i 2012.

Fjellkirken har fylt og fyller en viktig plass hos mange Sjusjøturister og fastboende. Fjellkirken har ikke bare vært en høytids- og feriekirke. Her er gudstjenester i syv til åtte av årets tolv måneder, hvilket gir mange et tilbud gjennom store deler av året. Videre har tradisjonen med gudstjenester og møter helt tilbake fra 1895 bidratt til at mange har sett på Sjusjøen som stedet man også får åndelig påfyll sammen med ferien!

Prestetjenesten utføres med frivillig innsats fra ulike prester i tillegg til at Brøttum Menighet avholder noen av sine gudstjenester der. I tillegg kan kirken benyttes til ulike arrangementer som konserter, møter og lignende. I tilknytning til kirken finnes også en hytte som kan benyttes av de som gjør tjeneste i kirken i tillegg til at den leies ut på det åpne marked.
Les mer

Kontaktinformasjon