Sommerbuss til Hunderfossen
Hunderfossen
Sommerbuss

Sommerbuss til Hunderfossen familiepark

Om sommeren går det buss fra Lillehammer buss og togstasjon til Hafjell Bike Park, Lilleputthammer og Hunderfossen. Bussen har avgang fra plattform 7 på Lillehammer Skysstasjon og turen til Hafjell tar omtrent 25 minutter. Bussen er lett å kjenne igjen da den er pyntet med bilder fra Hunderfossen Familiepark.

Sommerbussen

Sommerbussen som den kalles lokalt har stoppested like ved Hafjell Hotell, Lilleputthammer, Lekeland Hafjell og Scandic Hafjell. Fra Hafjell er det kun 3 km til Hunderfossen og mange bruker bussen også til å reise til familieparken på Hunderfossen.