CBIS 5050810
CBIS 4980117
CBIS 4980118
CBIS 4980119
CBIS 4980120
CBIS 4980121
CBIS 4980122
CBIS 4980123
CBIS 4980124
CBIS 4980125
CBIS 4980126
CBIS 4980127
CBIS 4980128
CBIS 4980129
CBIS 5047436
CBIS 5050811
CBIS 6113784
CBIS 6113785
CBIS 6113786
Show full image
Hide full image

Stampesletta idrettspark

Stampesletta Idrettspark ligger sør for Kristins Hall og Håkons Hall. Stampesletta består av friidrettsanlegg, kunstgressbane, 3 gressbaner, grusbane og treningsfelt med gress. I tillegg er det garderobeanlegg, lager og tribune mellom friidrettsbanen og kunstgressbanen
Stampesletta Idrettspark ligger sør for Kristins Hall og Håkons Hall. Stampesletta består av friidrettsanlegg, kunstgressbane, 3 gressbaner, grusbane og treningsfelt med gress. I tillegg er det garderobeanlegg, lager og tribune mellom friidrettsbanen og kunstgressbanen

Lillehammer Idrettsforening og Lillehammer Kvinnefotballklubb bygde i 2004 og 2005 klubbhus, som ligger på nordsiden av tribunebygget. Lillehammer Fotballklubb med samarbeidspartnere har sitt klubbhus i sørenden av kunstgressbanen.

Friidrettsanlegget har 8 baner helt rundt, inkl. startfelt for 110 meter hekk på begge sider. Anlegget ble rehabilitert i 2017. Lillehammer Idrettsforening har de siste årene gjennomført en rekke større arrangement, herunder Hoved-NM i 1995 og 2009, Nordisk mesterskap for veteraner i 1997 og i 1998. Årlig arrangerer de i fellesskap med Gausdal FIK og Moelven IL et av Norges største friidrettsstevner, Veidekkelekene.

Fotballbanene på Stampesletta er hjemmearena for Lillehammer Fotballklubb og Lillehammer Kvinnefotballklubb. I tillegg benyttes kunstgressbanen som vinterbane for alle fotballagene i kommunen.

Fasiliteter