Turstier i Øyer kommune

Øyer kommune har 18 turer merket og skiltet etter nasjonal standard til 10 utsiktsmål i Øyer og på Tretten. Du vil finne både kjente og ukjente turer, lange og korte, lette og tunge, for små og store.
Øyer kommune har 18 turer merket og skiltet etter nasjonal standard til 10 utsiktsmål i Øyer og på Tretten. Du vil finne både kjente og ukjente turer, lange og korte, lette og tunge, for små og store.

Kart og turbeskrivelser kan lastes ned og finnes i tillegg på ut.no. På turene til fjells er det viktig å ta med seg ordinært kart. Øyer fjellstyre har gitt ut informasjonskart for Øyer statsallmenning. Kartet er lagt ut for salg på forretninger og bensinstasjoner, og på fjellstyrekontoret.

Tuterudrunden


Stavsvegen på Tretten følger du merkingen.Første del av runden går på flat lett skogsti i gran- og furuskog. Etterhvert stiger terrenget bratt opp til Flåtåmovegen. Ruten fortsetter i svak stigning på god sti opp mot rundens høyeste punkt.
Ta en avstikker til utsiktspunkt Lang berga. Fra Langberga er det fin utsikt over Tretten og vestsiden av Lågen. På siste del av runden sees Fossumsfallene i elva Moksa. Turstien er merket med blått og skiltet med nasjonal standard.

Øvre Stavsrunden


Fra informasjonstavlen i krysset Tuterud vegen/ Stavsvegen på Tretten følger du merkingen. Runden tar deg opp Brattbakken og videre på gammel skogsveg i stigende terreng. Følg skogsvegen til Øvre Stavsrunden kobles sammen med Tuterudrunden. Ta en avstikker til ut siktspunkt Langberga. Betydelig lettere runde enn Tuterudrunden. Turstien er merket med blått og skiltet med nasjonal standard.

Stavspromenaden


Stavspromenaden starter ved Stavsgutua på Tretten og går rundt hele Stavsplassen. Gå langs elva Moksa i flatt terreng til stien tar mot høyre. Du passerer campingplassen og kan følge skilting mot Bådstø eller gå over Stavsplassen til veterinærbygget. Siste del av runden følger Hippodromen og ender ved Hestestatuen Gjestar. Turstien er skiltet med nasjonal standard.

Vardkampen


Turen opp til bygdeborgen på Vard kam pen følger merket sti gjennom flott skogs terreng. Turen passer for alle. Fra Vardkampens topp har du fantastisk utsikt mot Tretten i nord, Øyer i sør og Musdal i nordvest. Retur samme veg ned. Vardkampen er en av ca. 400 registrerte bygdeborger i Norge. Anlegget kan ha vært en borg eller et tilfluktssted for de som bodde i området. Øst for toppen, vel 160 meter bratt ned, ligger Tjodvegen, som var en viktig ferdselsåre gjennom Gudbrandsdalen. Turstien er merket med blått og skiltet med nasjonal standard

Skarsmoen


Fra Rustberg camping følger du merket sti mot Høgberget. Ta avstikkeren til utsiktspunktet. Flott utsikt over Øyer! Returner samme veg og følg stien videre vestover mot Skarsmoen. Du bør absolutt ta turen opp til utsiktspunktet Tverrberget også. Vær oppmerksom på merkingen dit. Stien opp til Tverrberget er noe krevende, men tau er lagt ut
som støtte. Etter besøket på Tverrberget går du samme veg tilbake, og følger skogsvegen ned til Skarsmoen gård. Følg merket sti gjennom tunet og gå videre østover tilbake til Rustberg camping. Turstien er merket med blått og skiltet med nasjonal standard.

Strandpromenaden


Strandpromenaden går i lett terreng mellom bro over Lågen ved Tingberg i sør og Rustberg Camping i nord. Ca. halvveis ligger Odden Camping. Du følger samme trasé begge veger. Deler av promenaden kan i perioder oversvømmes når Lågen har stor vannføring. Et stykke sør for Odden Camping passerer du to store steiner som ligger mellom promenaden og E6. Den lengst sør kalles «Gesell steinen» og ble brukt som hvile- og rasteplass for farende fant, eller geseller som de ble kalt.

Et par hundre meter lenger nord er det en stor stein på sokkel med inskripsjon som viser vannstand i Lågen under storflommene i 1860 og 1938. Mot å løse fiskekort, kan du prøve fiskelykken på strekningen. Turstien er skiltet med nasjonal standard.

Utsikten


Fra Sølvskottberget følger du den gamle setervegen som har vært i bruk helt siden 1600-tallet. Etter ca. 0,6 km tar du av setervegen og følger skilt til Utsikten. Turen går på tørt underlag i lett skogsterreng. Utsikten ligger på en høyde med flott utsikt over store deler av Øyerbygda. Vær oppmerksom på at det kan være noen bratte skrenter i området. Retur går langs samme sti. Turstien er merket med blått og skiltet med nasjonal standard.

Skjønsbergaksla


Fra Sølvskottberget følger du den gamle setervegen som har vært i bruk helt siden 1600-tallet. Etter ca. 1 km kommer du inn på en skogs bilveg som du følger til Skjønsbergaksla. Turen går på tørt underlag i variert skogsterreng. På Skjønsbergaksla er det en enkel gapahuk og fantastisk utsikt over hele Øyerbygda. NB! Skjønsbergaksla ligger på kan ten av et høyt stup. Retur går langs samme rute. Turstien er merket m.

Hundbergslia


Fra Sølvskottberget følger store deler av turen den gamle setervegen som har vært i bruk helt siden 1600-tallet. Stien går på tørt underlag i variert skogsterreng, men etter ca. 2 km passerer du en myr der underlaget er vått. Langs ruten passerer du Hundbergetseter, der det er fint å raste. Opp mot toppen av Hundbergslia er det noe stigning. På toppen
av Hundbergslia er det flott panoramautsikt over bygda, innover Øyerfjellet, mot Jotunheimen og Rondane. Etter besøket på Hundbergslia kan du gå runden rundt Nordbygdsmorka. Turstien er merket med blått og skiltet med nasjonal standard.

Nordbygdsmorka rundt


Parker på Sølvskottberget. Følg den gamle seter vegen ca. 1 km mot Hundberget. Du er da inne på Nordbygdsmorka rundt. Runden går i variert skogsterreng, langs sti er, gamle seterveger og skogsbilveger. Runden går hovedsakelig på tørr grunn, men trase en krysser en myr der det er noe vått terreng. Langs runden passerer du de gamle setrene Smørkampsætra og Hundberget, samt det lille bruket Veslestulen. Ved Hundberget er det fint å raste. Turstien er merket med blått og skiltet med nasjonal standard

Haugen


Turstien rundt Haugen starter ovenfor Nermo hotell i Øyer. Etter at du har fulgt den merkede stien oppover ca. 900 m kommer du til et fint utsiktspunkt. Fra utsiktspunktet følger du grus vegen opp til Haugen med det gamle gårds huset fra 1730-åra. Rett etterpå følger du Hankevegen innover i dalen, og etter et par hundre meter tar du stien bratt nedover
mot Mosåa og over gangbrua. Turstien fortsetter forbi Berge og Søndre Lyseng, og krysser Mo sæter vegen før Lilletorvet. Området der saga nå ligger, har alltid hatt navnet Lilletorvet fordi det var et gammelt samlingspunkt for folk i grenda. Vel nede på Sørbygdsvegen, følger du gang vegen nordover mot utgangspunktet ovenfor Nermo hotell. Turstien er merket med blått og skiltet med nasjonal standard.

Jutulstad


Fra krysset ovenfor Nermo hotell i Øyer følger du pilegrimsleden nordover. Pilegrimsleden følger den gamle bygdevegen til Lisgrenda. Etter at du har passert Jutulstad som ligger på nedsiden av Lie-Hornsjøvegen, tar du til høyre oppover den gamle gårdsvegen til Haugen. Følg merkingen. På toppen av den lange bakken tar du til høyre og følger merkingen nedover mot Nermo igjen. Turstien er merket med blått og skiltet med nasjonal standard.

Storkjølla


Fra Øyer sentrum følger du gang- og sykkelveg nordover. Turen går i variert terreng på variert underlag. Turen går gjennom skogen ved Storkjølla (stor vannkilde) og følger Gamle vegen sørover mot Korsen og krigsminnesmerket. Fra Korsen følger du skilting tilbake til Øyer sentrum. Turstien er skiltet med nasjonal standard.

Aronsvestranda


Fra Øyer sentrum følger du merkingen til Aronsvestranda. Turstien er universell utformet. Fra fylkesveg 319 følger turen Fiske hus vegen før turstien går gjennom et skogsparti. Turen fortsetter sørover gjennom skogen og passerer et bombekrater fra andre verdenskrig (23.4.1940). Stiens universelle del stopper ved Aronsvestranda hvor du kan raste. Re turnere samme veg eller gå videre på skogsti og gjennom gangtunnelen under E6. På østsiden av E6 går stien gjennom skogen ved ung domsskolen før retur til Øyer sentrum. Mot å løse fiskekort, kan du prøve fiskelykken i Lågen. Turstien er skiltet med nasjonal standard.

Brånån


Turstien starter på vestsiden av elva Lågen ved Haugalykkja i Øyer. Turen er merket med blått og skiltet med nasjonal standard. Turen går gjennom Fakkelmannen i bratt skogsterreng og fortsetter videre opp til Brånån. På toppen følger du merket sti 300 m nordover til utsiktspunktet Brånån (668 moh.). Fra Brånån har du bygdas beste utsikt mot Øyerfjellet. NB! Utsiktspunktet Brånån ligger på kanten av et høyt stup. Retur samme veg ned, ta gjerne en avstikker til Haugakampen.

Olympiske og verdensmester i langrenn Erling Jevne, brukte denne turen som trening. Rekorden hans er 17,54 min. opp!

Haugakampen


Turstien starter på vestsiden av elva Lågen ved Haugalykkja i Øyer. Turen er merket med blått og skiltet med nasjonal standard. Turen følger ruten mot Brånån og går i bratt skogsterreng. Fra hovedstien tar du til venstre mot Haugakampen (498 m.o.h.) hvor utsikten mot Hafjell og Sørbygda er fenomenal. NB! Utsikts punktet Haugakampen ligger på kanten av et høyt stup. Retur samme veg ned

Måsåbergan


Nederst i Musdal på Tretten starter to turstier;
Måsåbergan og Vassrudmoen. Parkering ved informasjonstavlen ved Nedre Wasrud. Måsåbergan går i variert gran- og furuskog over lavkledde berg til Høgberget med utsikt mot Losna, Stav og Tretten sentrum. Underveis kommer du forbi en klatrestein hvor små føtter kan utfolde seg. Før Høgberget er det flere trær der flaggspetten har festet kongler for å plukke ut frø. Under trærne ligger det hauger med kongler. Ønsker du en kortere tur anbefales turstien Vassrudmoen som går i nesten flatt terreng i furuskog. Stiene er merket med blått og skiltet med nasjonal standard.
Les mer

Kontaktinformasjon