Youtube video fallback image

Aulestad Bjørnstjerne Bjørnson

Bjørnstjerne Bjørnson

Her bodde forfatter og nobelprisvinner Bjørnstjerne Bjørnson. Aulestad ligger vakkert til på solsida i Gausdal, ca 20 km fra Lillehammer. Her kan du oppleve gården slik den var da Karoline og Bjørnstjerne Bjørnson bodde her, og få et innblikk i livet deres i en viktig tid i norsk historie. Aulestad holder åpent for publikum i sommerhalvåret.

Sammen skapte ekteparet et europeisk byhjem på landet. Her går vi over hundre år tilbake i tid, men det bjørnsonske engasjementet er alltid moderne. «Fred er ei det beste, men at man noe vil» – Bjørnson levde etter sin egen verselinje. Han talte frihetens og rettferdighetens sak – hjemme i Norge og ute i Europa. Ordet og pennesplitten var hans våpen. Han var nasjonsbygger og nobelprisvinner.

Bjørnstjerne Bjørnson skrev fortellinger, romaner, historiske skuespill og samtidsdramatikk og om lag 400 dikt som har inspirert mang en tonekunstner. Han skrev tusenvis av brev, taler og artikler. Bjørnstjerne Bjørnson bodde på Aulestad fra 1875 til sin død i 1910.

Åpningstider Aulestad

Aulestad åpner for sesongen 28. mai 2022

Åpningstider sesongen 2022:
28. mai  - 17. juni
kl. 11.00 - 16.00 (hver dag)

18. juni - 14. august
kl. 10.00 - 17.00 (hver dag)

15. august - 31. august
kl. 11.00 - 16.00 (hver dag)

Lørdag og søndag i september:
Kl. 11.00 - 16.00

Bjørnsonvegen

Vegstrekningen er omkranset av et frodig kulturlandskap, med vakre gårder i dalbunnen i Vestre Gausdal til åpne fjellvidder i Espedalen. Historisk arkitektur og stupbratte jorder finner du i et av Norges mest høytliggende bygdesamfunn i Skåbu.