Birkebeinervegen fra Sjusjøen til Stor-Elvdal

Pris fra
110 NOK
Hvis du ikke vil gjøre som Birkenrytterne og sykle turen over fjellet kan du nyte det samme terrenget fra bilen. Birkebeinervegen (Torevegen) går fra Sjusjøen til Messelt i Stor-Elvdal.
Hvis du ikke vil gjøre som Birkenrytterne og sykle turen over fjellet kan du nyte det samme terrenget fra bilen. Birkebeinervegen (Torevegen) går fra Sjusjøen til Messelt i Stor-Elvdal.

Fra Sjusjøen går den nordøstover forbi hytteområder og setervanger: Storåsen, Kroksjøen, Kuåsen, Elgåsen, Aksjøen, Storstilen og Øvre Åstbru bomstasjon og Gammelskolla.

Innenfor Pihl AS sitt område er det i alt 120 km med bilveger som mot avgift er åpen for trafikk. Her er det et prissystem bygget på enkelt tur, 3-dagerskort, ukekort, månedskort, sesongkort og årskort.

Det er en helårs bomstasjon ved Brumund Sag, en automatbetjent bomstasjon ved Bergundhaugen, samt 2 bomstasjoner, Elgåsen og Øvre Åstbru, som er betjent bare om sommeren. Om vinteren er det bomstasjon på Storåsen ved Sjusjøen. Denne betjener parkeringen på Storåsen og trafikken fra Storåsen til Aksjøen gjennom vinteren. Vegnettet som knytter de forskjellige hytte og seterområder sammen, har tilknytning til Brumunddal, Moelv, Lillehammer, Øyer og Stor Elvdal.

Jakt og fiskekort
Foruten billettsalget, salg av jakt og fiskekort yter bomstasjonene service overfor de vegfarende,
de beiteberettigede, hytteeiere og andre.

Åstdalsvegen


Åstdalsvegen begynner ved Brumund Sag inn for Brumunddal.
Inne i Pihl AS passerer man Tom seter før man kommer til Hamarseterhøgda hytteområde. Veien går videre inn i selve Åstdalen ved Hamarseter, for så å passere setervangene Olshølen, Åkerseter, Kvarstadseter og Skvaldra før en kommer inn på Birkebeinervegen ved Øvre Åstbru bomstasjon. Her fortsetter Åstdalsvegen videre inn i Øyer.

Setervegen Bergundhaugen - Nyskolla går fra Bergundhaugen gjennom setervangene Blæka, Løvlia og tangerer setervangene Stenstilen og Storstilen der den kommer inn på Birkebeinervegen. Vegen går også gjennom hytteområdene Løvlia ( Nes Almenning ) , Ljøsheim og Grunnåsen. Vegen fra Kvarstadseterlia til Storstilen er også vinter stengt.

Vinterstengte strekninger


I vinterhalvåret fra ca 01.11. til 01.06. er Birkebeinervegen stengt fra Aksjøen til Øvre Åstbru.
Strekningen Storåsen - Aksjøen brøytes hele vinteren.

Kilde og bilder: Pihl AS
Les mer

Kontaktinformasjon