Folkefest 25 år etter OL 94 Lillehammer

OL-94, "The best Olympic Winter Games ever" tok pusten fra de fleste, Det gir god grunn til å feire 25-års-jubilanten på Lillehammer.
OL-jubileum
I februar 2019 var det 25 år siden OL og Paralympics-94. Det ønsket Lillehammer kommune å markere og tok derfor tatt initiativ til å samle gode samarbeidspartnere til et arrangement helga 15. – 17. februar 2019. Byfest var det lørdag 16. februar. Målet var en markering som formidlet historien og er inkluderende samt framtidsretta.

Norges Olympiske Museum startet en «innsamlingsaksjon» av OL-minner fra 1994. De offisielle rapportene om Lillehammer-OL er kjent, men de personlige minnene, gode historiene og publikums bilder er i begrenset grad samlet og formidlet. Dette er en del av vår kulturarv og gjøres nå mens kildene fortsatt er tilgjengelige.
Les mer

Kontaktinformasjon