CBIS 6651199
CBIS 4972191
CBIS 4972192
CBIS 4972193
CBIS 4972261
CBIS 4974157
CBIS 4974158
CBIS 4974159
CBIS 4974160
CBIS 4974161
CBIS 4974226
CBIS 4979678
CBIS 4989447
CBIS 4989638
CBIS 5005576
CBIS 5005577
CBIS 5005578
CBIS 5025915
CBIS 5050703
CBIS 5242077
CBIS 5242078
CBIS 5462578
CBIS 5938365
CBIS 6335485
CBIS 6335486
CBIS 6335487
CBIS 6335489
CBIS 6346634
Show full image
Hide full image

Lågendeltaet naturreservat

Lågendeltaet naturreservat er et naturreservat i Lillehammer kommune i Oppland. Reservatet ble opprettet i 1990 for å «bevare et viktig og spesielt våtmarksområde i sin naturlige tilstand med vegetasjon og dyreliv, og å verne om et spesielt rikt og interessant fugleliv. Lågendeltaet er et av Norges største innenlandsdelta, og reservatet strekker seg fra kommunegrensa mot Øyer i nord til om lag to kilometer sør for Vingnesbrua.
Lågendeltaet naturreservat er et naturreservat i Lillehammer kommune i Oppland. Reservatet ble opprettet i 1990 for å «bevare et viktig og spesielt våtmarksområde i sin naturlige tilstand med vegetasjon og dyreliv, og å verne om et spesielt rikt og interessant fugleliv. Lågendeltaet er et av Norges største innenlandsdelta, og reservatet strekker seg fra kommunegrensa mot Øyer i nord til om lag to kilometer sør for Vingnesbrua.

Området omfatter foruten elva og vannet også alle øyer og noen strandpartier, men unntatt enkelte bukter nær Vingnes og byen. Reservatet er også forbundet med Lågendeltaet dyrefredningsområde, som omfatter dyrkamarka på vestbredden langs Jørstadmoen.

Lågendeltaet har også vært et viktig område for tradisjonelt fiske etter lagesild om høsten, når den går opp i Lågen for å gyte. Dette har lenge vært landets største innlandsfiske, men har etter hvert mistet betydning.

Området er meget viktig som raste- og beiteområde for mange fuglearter. Våren og sommeren 2015 ble det observert 12 arter ender, blant annet Knekkand som står på den norske rødlista som «sterkt truet».

Her finner du også et fuglekikkertårn ved Mosodden som ble innviet i 2017.

Fasiliteter