Lågendeltaet naturreservat

Lågendeltaet naturreservat er et naturreservat i Lillehammer kommune i Oppland. Reservatet ble opprettet i 1990 for å «bevare et viktig og spesielt våtmarksområde i sin naturlige tilstand med vegetasjon og dyreliv, og å verne om et spesielt rikt og interessant fugleliv. Lågendeltaet er et av Norges største innenlandsdelta, og reservatet strekker seg fra kommunegrensa mot Øyer i nord til om lag to kilometer sør for Vingnesbrua.
Lågendeltaet naturreservat er et naturreservat i Lillehammer kommune i Oppland. Reservatet ble opprettet i 1990 for å «bevare et viktig og spesielt våtmarksområde i sin naturlige tilstand med vegetasjon og dyreliv, og å verne om et spesielt rikt og interessant fugleliv. Lågendeltaet er et av Norges største innenlandsdelta, og reservatet strekker seg fra kommunegrensa mot Øyer i nord til om lag to kilometer sør for Vingnesbrua.

Området omfatter foruten elva og vannet også alle øyer og noen strandpartier, men unntatt enkelte bukter nær Vingnes og byen. Reservatet er også forbundet med Lågendeltaet dyrefredningsområde, som omfatter dyrkamarka på vestbredden langs Jørstadmoen.

Lågendeltaet har også vært et viktig område for tradisjonelt fiske etter lagesild om høsten, når den går opp i Lågen for å gyte. Dette har lenge vært landets største innlandsfiske, men har etter hvert mistet betydning.

Området er meget viktig som raste- og beiteområde for mange fuglearter. Våren og sommeren 2015 ble det observert 12 arter ender, blant annet Knekkand som står på den norske rødlista som «sterkt truet».

Her finner du også et fuglekikkertårn ved Mosodden som ble innviet i 2017.
Les mer

Kontaktinformasjon

  • Korgvegen - 2619 - Lillehammer