CBIS 3024460
CBIS 3024461
CBIS 4074605
CBIS 4163792
CBIS 4163793
CBIS 4163794
CBIS 4163795
CBIS 4163796
CBIS 4574432
CBIS 4958510
CBIS 4964691
CBIS 4964692
CBIS 4971353
CBIS 4972264
CBIS 4980061
CBIS 4981279
CBIS 4981280
CBIS 4981281
CBIS 5053411
Show full image
Hide full image

Lillehammer kirke

18 | November 11:00
25 | November 11:00
02 | December 11:00
09 | December 11:00
16 | December 11:00
23 | December 11:00
30 | December 11:00
06 | January 11:00

Lillehammer kirke er en langkirke fra 1882 i Lillehammer kommune, Oppland fylke. Mot Søndre park ligger det et kapell oppført omtrent samtidig med kirken. Begge bygningene er oppført i nygotisk stil, men etter renoveringen i 1959 ble nesten hele interiøret i kirken endret

Lillehammer kirke er en langkirke fra 1882 i Lillehammer kommune, Oppland fylke. Mot Søndre park ligger det et kapell oppført omtrent samtidig med kirken. Begge bygningene er oppført i nygotisk stil, men etter renoveringen i 1959 ble nesten hele interiøret i kirken endret

Kirkens opprinnelige altertavle, en kopi av Adolph Tidemands altertavle i Tyristrand kirke, ble da erstattet med en ny, et malt trerelieff av Maja Refsum med motivet Jesus i Getsemane. I 2007 ble kirkens interiør på ny endret. Det ble satt inn et nytt alterbord på en platting foran i skipet, mens koret framstod som et eget kapell. Korets vegger ble kledd med monotypier av Borgny Farstad Svalastog.

Eksteriøret framstår i dag som da kirken sto ferdig med unntak av inngangsdørene som ble byttet i 1959. I 2007 ble kirkens tak tekket på nytt, og det gamle skifertaket ble byttet ut med nytt med unntak av tårnet hvor skiferplatene ble fjernet og kopperplater ble lagt. Kirkerommet har plass til 650 personer.

Fasiliteter