Lillehammer kirke

Lillehammer kirke er en langkirke fra 1882 i Lillehammer kommune, Oppland fylke. Mot Søndre park ligger det et kapell oppført omtrent samtidig med kirken. Begge bygningene er oppført i nygotisk stil, men etter renoveringen i 1959 ble nesten hele interiøret i kirken endret
Lillehammer kirke er en langkirke fra 1882 i Lillehammer kommune, Oppland fylke. Mot Søndre park ligger det et kapell oppført omtrent samtidig med kirken. Begge bygningene er oppført i nygotisk stil, men etter renoveringen i 1959 ble nesten hele interiøret i kirken endret.

Mellom 15. juni og 30. august vil Lillehammer kirke være åpen kl 9-12 og 14-16. Det vil være en vert tilstede. Det blir mulighet for å tenne lys, skrive bønnelapper eller bare sitte stille å ta inn det fine kirkerommet.

Altertavle


Kirkens opprinnelige altertavle, en kopi av Adolph Tidemands altertavle i Tyristrand kirke, ble da erstattet med en ny, et malt trerelieff av Maja Refsum med motivet Jesus i Getsemane. I 2007 ble kirkens interiør på ny endret. Det ble satt inn et nytt alterbord på en platting foran i skipet, mens koret framstod som et eget kapell. Korets vegger ble kledd med monotypier av Borgny Farstad Svalastog.

Eksteriøret framstår i dag som da kirken sto ferdig med unntak av inngangsdørene som ble byttet i 1959. I 2007 ble kirkens tak tekket på nytt, og det gamle skifertaket ble byttet ut med nytt med unntak av tårnet hvor skiferplatene ble fjernet og kopperplater ble lagt. Kirkerommet har plass til 650 personer.
Les mer

Kontaktinformasjon

  • +47 612 70 88
  • Langes gate 2a - 2609 - Lillehammer

  • Søndager i forbindelse med gudstjenester