Øyer kommune

Øyer i Gudbrandsdalen er en kommune i Oppland. Den grenser i nord til Ringebu, i øst til Stor-Elvdal, i sør til Ringsaker og Lillehammer, og i vest til Gausdal. Kommunen består av to sogn, Øyer og Tretten. Totalarealet er ca. 640 km², hvorav ca. 20 km² er vann. Høyeste punkt er Eldåhøgda, 1232, m.o.h. Kommunen har to tettsteder: Granrudmoen, 2 004 innbyggere pr. 2017, og Tretten, 843 innbyggere samme år.

Om Øyer kommuneØyer i Gudbrandsdalen er en kommune i Oppland. Den grenser i nord til Ringebu, i øst til Stor-Elvdal, i sør til Ringsaker og Lillehammer, og i vest til Gausdal. Kommunen består av to sogn, Øyer og Tretten. Totalarealet er ca. 640 km², hvorav ca. 20 km² er vann. Høyeste punkt er Eldåhøgda, 1232, m.o.h. Kommunen har to tettsteder: Granrudmoen, 2 004 innbyggere pr. 2017, og Tretten, 843 innbyggere samme år.

Øyer har tradisjonelt vært en jord- og skogbrukskommune. Jordbruksarealet er ca. 30 000 daa hvorav ca. 25 000 daa er fulldyrket. Det produktive skogarealet er ca. 164 000 daa mens utmarksarealet utgjør ca. 390 000 daa. Det er ca. 180 gardsbruk i drift, 1200 melkekyr, 350 ammekyr og ca. 8000 sau og lam på beite om sommeren. Noe svineproduksjon er det også i kommunen og Øyer har nav i en purkering og en teststasjon for storfe.

Spesielt for Øyer er den store betydningen fjellet har. På 1960-tallet ble det dyrket store arealer på fjellet. Det medførte at ca. 1/3 av all dyrka mark ligger på fjellet.

Spesielt for Øyer er også at en så stor del av kommunen er statsallmenning, store deler av fjellet på østsiden omfattes av allmenningen. Det er staten som er grunneier, mens fjellstyret administrerer det meste av bruken av allmenningen.

Reiselivet i Øyer kommune


I forbindelse med OL på Lillehammer i 1994 tok reiselivsutbyggingen av for fullt. Hafjell alpinanlegg har lagt grunnlaget for en storstilt utbygging av både «varme og kalde» senger i den sørlige delen av bygda. Øyer Gjestegård og Lilleputthammer familiepark var den første etableringa i den senere tids reiselivsutbygging i kommunen. Senere har hoteller, leiligheter, storhytter og mange private hytter kommet til. Det er ca. 8000 kommersielle og 5500 private senger. Hunderfossen Familiepark – som riktignok ligger i Lillehammer kommune – setter Øyer i en spesiell situasjon med både en stor vinter- og sommerattraksjon.
Les mer

Kontaktinformasjon