CBIS 5010508
CBIS 4968556
CBIS 4968557
CBIS 4968908
CBIS 4968909
CBIS 4968910
CBIS 4968911
CBIS 4968912
CBIS 4968913
CBIS 4968914
CBIS 4968915
CBIS 5010509
CBIS 5010510
CBIS 5010511
Show full image
Hide full image

Prøysenfestivalen

23 | July 09:00

Velkommen til Prøysenfestivalen 2020. Programmet for Prøysenfestivalen 2020 offentliggjøres i løpet av våren.

Velkommen til Prøysenfestivalen 2020. Programmet for Prøysenfestivalen 2020 offentliggjøres i løpet av våren.

Prøysenfestivalen Blåklokkevikua arrangeres i juli hvert år, rundt Alf Prøysens fødselsdag 23. juli. Vi fyller en uke med konserter, teater, allsang, barnetimer og mye mye mer....

Alf Prøysen (født Alf Olafsen 23. juli 1914 på Rudshøgda i Ringsaker, død 23. november 1970 i Oslo) var en norsk visesanger og forfatter som var aktiv fra 1945 til han døde i 1970. Han arbeidet i flere ulike medier: bøker, aviser, scene, grammofonplater, radio og TV. Mange av sangene og fortellingene hans er blitt folkeeie i Norge.

De fleste fortellingene og sangene til Alf Prøysen foregår i et miljø som ligner på bygda hvor han vokste opp: på Hedmarken på 1920- og 1930-tallet; mellom gårdsarbeiderne på store gårder og mellom naboer og familiemedlemmer på husmannsplasser. Det er spesielt de tidligste tekstene hans som foregår i gårdsarbeidermiljøet. På 1960-tallet handler sangene og fortellingene mer og mer om folk flest, uavhengig av om de er rike eller fattige.

Det er ulike meninger om hva som var budskapet i fortellingene og sangene hans: noen mener at det handler om hvordan fattigdom og misunnelse ødelegger for mennesker, noen synes det er koselige historier fra gamle dager, mens andre igjen synes at Alf Prøysen var flink til å vise hvorfor folk oppfører seg som de gjorde.

Fasiliteter