Youtube video fallback image

Stavsmartn

Stavsmartn på Tretten i Øyer kommune var opprinnelig et hestemarked der kjøp og salg av hest, samt framstilling av hest for Forsvarets remontenemd var det sentrale. Etter hvert utviklet det seg til å bli en salgsmartn der en kunne få kjøpt alt fra kaffesiler og honningkaker, til seletøy og hesteredskap etter hvert også traktorer og traktorredskap.  I dag er Stavsmartn et veldig populært arrangement som skjer i slutten av oktober.  Hit kommer mange tilreisende, hyttefolk fra Hafjell, Skeikampen og Kvitfjell og lokalbefolkning fra hele Gudbrandsdalen og Lillehammer.  Stavsmartn har utviklet kulturarrangementer, salg av lokal mat, husflid og håndverk. 

I 1997 ble det bygget en utstillerhall på 500 kvm. I 1998 ble det bygget en hall til. Denne var 776 kvm, men brant dessverre ned i 2008. I 2000 kjøpte organisasjonen A/L Stavsmartn BA garden Stav med stallring, haller, utstillingsplass og campingplass. A/L Stavsmartn BA sto nå fritt til å kunne videreutvikle område og satse på flere aktiviteter.

Overnatting Stavsmartn

Ta kontakt med oss på Hafjell Resort for gode tilbud på overnatting under Stavsmartn. Vi har koselig hotell midt i sentrum av Øyer som serverer den beste hotellfrokosten i Oppland og leiligheter og hytter nede ved dalstasjonen i Hafjell. 

Stavsplassen

For mer informasjon om Stavsmartn og alle de andre arrangementene som skjer der besøk nettstedet https://www.stavsplassen.no/