Vandring i regionen

Lillehammer regionen er paradis for fjellturer. Her finnes oppmerkede stier og kan prøve en eller flere av våre turforslag.
Lillehammer regionen er paradis for fjellturer. Her finnes oppmerkede stier og kan prøve en eller flere av våre turforslag.

Fåberg kultursti


Vi anbefaler også et besøk til Fåberg kirke. Stavkirken fra middelalderen ble revet og erstattet med den nåværende i 1723. Fåberg hadde hovedkirken med Lillehammer som anneks. Av det eldste inventaret er den gamle døpefonten i kleber fra 1100 årene og kirkeklokken fra samme tid.

I våpenhuset oppbevares en gravstein fra 1202 over den første kjente prest i Fåberg. Kirken ble pusset opp i 1884, og da forsvant mye av inventaret. Endel er kommet igjen, og i 1954 ble kirken restaurert på nytt. En ulvegrav finnes vest for kirken.

Praktiske opplysninger
Brunlaug Bru
Hvordan finne fram? Fra Lillehammer sentrum nordover rv213 ned til fåberg tettsted. Over Lågen på Brunlaug bru. Enten: Sving av til høyre etter 300 meter og følg rv 253 nordover til P-plass. Eller: Sørover til rundkjøring, sving til høyre og følg rv 255 til Fåberg kirke. Parkering. Gratis parkering for mange bilder ved Fåberg kirke, eller på P-plass for besøk til Drotten ved rv 253 ca. 1,7 km nord for Brunlaug bru.

Begge er skiltet med P.
Forskjellige turopplegg. Turen er ca 4 km lang med en stigning på 125 meter og ned igjen 175 meter. Du kan også svinge av på merket sti og gjøre en kortere rundtur. Dette er best med Fåberg kirke som utgangspunkt.

Nordseter-Nevelfjell-Slåseterfjell, ca 3 timers tur


Fra Lillehammer kjører du opp til Nordseter, gjennom bommen og fram til Nevelåsen (åsen mellom Nevelvann og Reinsvann) hvor du parkerer. Stien går langs Nevelåsen opp til Nevelfjell, 1089m.o.h. Neveltoppen er det mest besøkte fjellet i vårt nærområde, og hver helg i sommerhalvåret går et "tog" av folk til toppen. På toppen har det i alle år vært ei hytte, som skal være til hjelp under vanskelige værforhold. I de senere år er hytta restaurert. Du fortsetter over Kvannskardet og opp til Slåseterfjellet, 1064 m.o.h. Her har du fin utsikt mot Hafjell og Hundersætra med Pellestova. Rundt Hafjell har det skjedd mye spesielt etter OL 94 når det gjelder hyttebygging og utbygging av alpinanlegg. Hele området fra bunn til topp er blitt en turistattraksjon, som er godt besøkt både sommer og vinter. Du går tilbake til Nevelfjell og tar stien ned til Fjelldokka og videre til oset av Nevelvann. Herfra fortsetter du vegen langs vannet hvor du kan beskue de mange fine hyttene. Fra hovedvegen går du tilbake til Nevelåsen og utgangspunktet.

Sjusjøvannet rundt, ca 2 timers tur


Turen starter ved Rustad Hotell og Fjellstue på Sjusjøen. Du følger kjerreveg langs Sjusjøvannet, videre over Fjellelva og stien over myrene hvor det er lagt ut trelemmer. Her er det lagt ned et godt arbeid slik at en kan gå tørrskodd over. Du fortsetter videre til stikrysset i Leindalen hvor stien tar av til Sollifjell. Ta til høyre over myrene til Sjøbekken og opp på Rømåsvegen. Fra Rømåsvegen går du til høyre og over Vassbakken tiltake til utgangspunktet. Hvis du vil ha en litt lengre tur, kan du fortsette skiltet sti "Rømåsrunden" fram til Rømåssætra, ei koselig setergrend hvor det er kafedrift på en av setrene. Hver sommer blir det også arrangert seterstevne her i regi av Ringsaker Lions Club Nord. Rømåsrunden blir også arrangert en gang i året med Lismarka Skilag som arrangør. Her kan du delta enten som turist eller aktiv deltaker. Fra setra kan du gå Rømåsvegen og videre over Vassbakken tilbake til utgangspunktet. En lett og fin tur.

Nordseter/Sjusjøfjellet ca 2,5-3 timers tur


Sjusjøen Nordseter
Du starter turen på Nordseter, setergrenda 14 kilometer fra Lillehammer, som har utviklet seg til et kjent turiststed. På Nordseter og innover Fåberg Statsalmenning er det mange private hytter, og flere av dem tilhører folk fra Lillehammer. Følg merket sti opp til Lunkefjell, 1012 m.o.h. Herfra er det vidt utsyn til fjella rundt med Nevelfjell midt imot, og fint skue ned i Gropmarka med skog og flere små tjern. Fortsett til Lunkevann, som er et yndet sted både for fiske og bading. Videre går du opp på Sjusjøfjellet, 999 m.o.h.. Herfra følger du stien ned til vannet og videre over ryggen på Lunkefjell og opp til Høgfjellet 1002 m.o.h. Gå så ned til stikrysset ved Skjerketjerna. Derfra går det sti tilbake til Nordseter. Ta med hele familien på en lett og fin tur i Lillehammers mest brukte fjellområde.

Lisætra-Hafjelltoppen, ca 4 timers tur


Du kjører gamle E-6 til Åsletten på Hunder hvor du tar til høyre opp til Nermo Gårdshotell, og videre ca 5 kilometer opp lia til Øyer Fjellstue, hvor du parkerer. Du går gjennom gardsplassen på fjellstua og ut porten på sørsida. Her starter stien og du følger merket sti til Hafjell. Turen går i lett og fint skogsterreng, først nedover lia, og etter ca 1, 5 kilometer kommer du til elva Mosåa, hvor det en fin bru over. Du fortsetter videre og det er flere fine utsiktspunkter. De siste par kilometer er det litt stigning før du kommer opp til Nysætra, ei vakker setergrend i foten av Hafjell. Du fortsetter setervegen sørover forbi flere setrer. Omtrent midt på setervangen tar det av sti opp til Hafjellet, men du kan også gå langs skiheisen opp. Imponerende rundskue fra toppen både over fjell og dal. Så er det bare å ta samme veg og sti tilbake.

Mesna kultursti Lillehammer


I våre dager har Mesna-elva mer historisk interesse enn direkte praktisk nytte for lillehamringene. Men den gang i 1827 da man tok det første skrittet mot bystatus for området rundt Hammer gard, var det nettopp elva med det uforklarlige navnet som gjorde at myndighetene i Christiania bestemte seg for by ved nordenden av Mjøsa - områdene som seinere skulle bli Gjøvik, Hamar og Kapp. Vannkraften var viktigst: Et stort nedslagsområde skaffer stor og sikker vannføring, og fallet på om lag 350 meter ga mye krefter til vasshjul og de seinere turbinene, til stamper, møller og etter hvert en omfattende industri - så lenge det varte.

I våre dager, når det aller meste av vannmengden ledes i tunnel fra Kroken gjennom det underjordiske Elektrisitetsverket og forbi Gudbrandsdalens Uldvarefabrikk ned til Mjøs-nivået, får vi inntrykk av fordums kraft og velde bare de få gangene i året vannet blir sluppet for å rense det egentlige elveløpet for søppel.

Vi begynner vandringen nederst i elveløpet. I dag dominerer handelsvirksomheten på Strandtorget området ved det som var delta-utløpet i Mjøsa. Det 25 mål store butikksenteret Strandtorget, som flyttet inn i de ombygde industrilokalene i 1990, dominerer med sine med enn 50 butikker. Her har 400 ansatte sine arbeidsplasser, og stadig nye kjøpmenn dukker opp rundt om butikksenteret.
Men fra begynnelsen av 1800-tallet av var det altså industri her. Først et pukkverk for glassindustrien ute på Vingrom, deretter fra 1901 Det Norske Metallvalseverk, det som skulle bli tresliperi og Mesna Kartongfabrikk. Den var byens store industriarbeidsplass med om lag 400 ansatte inntil den måtte stenge portene i 1980.

Fremdeles ser vi noen få rester av demningene som gjorde den tidligere Morterud-øya til et industrianlegg. Elvas søndre løp er nå fylt igjen, men her lå på 1800-tallet en rekke små og litt større fabrikker. Fra vass-hjulene gikk reimer og vaier fram til hovedakslinger i produksjonslokalene.

Lillehammermarka ca 3 timer


Turen starter på Sjøsætervegen, der Birkebeinerløypa krysser vegen. Du går løypa opp Sjøsæterlia og videre innover. Du passerer elva Nevla, og 150 meter fra den siste brua tar du til høyre og følger skogsbilveg ca 2 km fram til T-merkt sti til Sjusjøen. Gå stien nedover til høyre og ned på Sjusætervegen. Herfra går du T-merket sti til Mesnasaga, og etter 600 meter passerer du et minnesmerke fra andre verdenskrig.

Hjemmestyrkene hadde samlingsplass her før de inntok Lillehammer natt til 8.mai 1945. Gå videre forbi Avskåkkån og ned til Mesnasaga. Derfra tar du privat veg forbi Myggbukta, førvrig en naturperle ved Lomtjernet. Gullsmed Alf Pedersen (1903-1989) fra Lillehammer opparbeidet i sin tid stedet, og hadde her sitt ferieparadis. En periode drev han også gårdsdrift med husdyr på båsen. Stedet tilhører nå Sidsel og Tore Bjørnsgaard i Lillehammer. Så følger du merket sti forbi Lomtjernet, over Inga-Låmi-løypa og fram til utgangspunktet på Sjøsætervegen.

Pilegrimsleden gjennom Lillehammer kommune


På østsiden kommer den fra Ringsaker og til Hindklev Gård. Deretter langs den gamle kongevegen over Dallerud Bru - ein steinhvelvbru fra 1832. Den ble bygget av Ole Baadseng og kostet 142 spesidaler. Restaurert i 1998. Videre går den gjennom Søre Ål til den møter Lillehammer by. Leden går tvers gjennom sentrum - som byr på mange overnattings- og opplevelsestilbud. Fra sentrum følger leden Gamlevegen og passerer Skurva Bru - ein steinhvelvbru fra 1825. Bygd av Engebret Haave og kostet 148 spesidaler. Restauret i 1998. Leden fortsetter langs Gamlevegen helt fram til Storhove / Høgskolen i Lillehammer. Her går leden under E6 og ned til Sundgården. Detter er et gammelt ferge-/sunsted fra tidlig 1600-tallet. På de store steinene i strandkanten sitter fortsatt jernringene som båtene ble fortøyd til. Strømmen kunne være stri, og i 1816 druknet fergemannen og 11 unge piker på veg hjem fra presten. En minnesteion er satt på tunet. I 1839 ble det bygd bru over Lågen litt lenger nord. I dag benytter Smestad Ungdomsskole Sundgården i sitt undervisningsopplegg.

Turen til Fakkelmannen i Øyer kommune


Turen opp til Fakkelmannen, Øyer ved Hafjell. Turen er 2,9 km lang og har en høgdeforskjell på 600 m. Stien er fin hele veien opp til BRÅNÅ. Stien går gjennom halsen og fakkelen på Fakkelmannen. Her er det satt opp en fin tretavle som viser hvor du er i Fakkelmannen. Brånån er åskammen over Fakkelmannen. Her finner du ei postkasse hvor du kan skrive inn navnet ditt. Fra BRÅNÅN har du en flott utsikt over Øyer og Hafjell. Fra BRÅNÅN kan du fortsette turen videre til Bob og Akebanen. Det er lang, men fin tur.
Les mer

Kontaktinformasjon

  • +47 61 28 98 00
  • Jernbanetorget 2 - 2609 - Lillehammer

  • Fra mai til oktober