Alpin Apartments Solsiden
6 sengs leilighet Solsiden
Alpin Apartments Sørlia
Leilighet Alpin Apartments Sørlia
Jaertunet
Leilighet Jaertunet
Hafjell Gard
Stue Hafjell Gard hovedhus
Smia Hafjell Gard hovedhus
Hafjell Hotell
Hafjell Hotell
Jaktsalongen Hafjell Hotell
Peisestue Hafjell Hotell
Lilleputthammer
Lilleputthammer
Lekeland Hafjell
Lekeland sommer
Welle Bygget i Hafjell
Wellebygget i Hafjell
Ica Hafjell
Ica bygget i Hafjell

Welle Gruppen

WELLE GRUPPEN I HAFJELL

Welle AS, er konsernspiss og i morselskapet i konsernet «Welle Gruppen», og er selskapet som avlegger konsernregnskapet. Welle AS har ingen ansatte, er et privateid eiendoms og investeringsselskap med kontor og forretningsadresse i Hafjell i Øyer kommune.

Welle AS er eid av Jan-Erik Rørvik og hans to døtre, som alle bor i Øyer. Welle konsernet hadde i 2019 en omsetning på NOK 63 mill og et driftsresultat på NOK 3,1 mill. Konsernets bokførte egenkapital er ved regnskapsavleggelsen i 2019 på NOK 102 mill, og dette tilsvarer 44% av totalkapitalen.

Styret anser at verdijustert egenkapital, spesielt ut fra de priser som er oppnådd på salg av eiendommer og leiligheter det siste året, er langt høyere enn bokført egenkapital. Konsernet sysselsatte gjennom regnskapsåret 2019 ca 250 personer, hvorav ca 120 er ungdommer som arbeider i Lilleputthammer Familiepark og i Lekeland Hafjell i sommersesongen.

Totalt for konsernet er kjønnsfordelingen ganske jevnt fordelt mellom jenter/kvinner og gutter/menn. Konsernet har en bevist holdning på det å gi alle unge førstegangsarbeidstakere en god start på sine arbeidskarrierer, og dette er en av årsakene til at vi har mange hundre søknader til sommerjobbene i Lilleputthammer hvert år.

Welle Gruppen AS, med en Egenkapital på ca NOK 83 mill, er det operative konsernselskapet og forestår konsernoppgaver. Welle Gruppen AS har tre forretningsområder, og hvor alle er relatert til reiseliv eller har sin bakgrunn fra reiselivsvirksomhet. Selskapet har spesialisert seg på utbygging, utvikling og drift av turisteiendommer.  I all hovedsak er konsernet nå engasjert i det geografiske området «Sør Gudbrandsdalen» med hovedfokus i Øyer og Lillehammer.

Welle Gruppen AS konsernoppgaver favner bredt, men hovedområdene er innen administrasjons, regnskap, markedsføring og andre støttefunksjoner for datterselskapene. I tillegg en stor grad av arbeid og støttefunksjon i forbindelse med utbygginger, rehabiliteringer og generell utvikling av konsernets eiendommer.

Konsernet består av følgende 100% eide konsernselskaper:
Welle Gruppen AS, Welle Lagerutleie AS, Welle Invest AS, Solsiden Hafjell Eiendom AS, Hafjell Gard AS, Hafjell Hotell AS, Lilleputthammer Lekeland AS, Hafjell Event AS, Hafjell Vaktservice AS, Hafjell Catering AS, Hafjell Renhold AS, Hafjell Resort AS samt Trysil-Knut AS.

Welle Entreprenør AS, www.welleentreprenor.no er ikke en del av Welle konsernet men aksjonærsammensetningen er lik. Selskapet er et eiendomsforvaltningsselskap, som gjennom avtaler med Welle konsernet, har fått hovedansvaret for bygging, drift og vedlikehold av Welle konsernets bygningsmasse.

Vi har stor tro på en positiv utvikling av destinasjonen Hafjell og Øyer sentrum.

Reiseliv

Reiselivsdivisjonen er hovedsakelig organisert med datterselskaper under Hafjell Hotell «konsernet» og leverer et bredt spekter av tjenester innen overnatting, servering, opplevelser og aktiviteter, blant annet gjennom markedsnavnet «Hafjell Resort», som har et stort antall hytter og leiligheter i sin portefølje, Hafjell Hotell, Lilleputthammer Familiepark, Lekeland Hafjell, Hafjell Event og Hafjell Exclusive.

Hafjell Hotell AS:
- Hotellvirksomhet i Hafjell Hotell hafjellhotell.no inkludert Hafjell Catering som via kjøkkenet på Hafjell Hotell tilbyr enten henting av tilberedt mat, utkjøring av catering eller catering inkludert kokk og / eller servitør.

- Hafjell Resort en virksomhet for booking, salg og drift av ferie hytter og leiligheter hafjellresort.no
- En avdeling i Hafjell Resort er Hafjell Exclusive, som har spesialisert seg på utleie av storhytter hvor alt er tilrettelagt for kundene hafjellexclusive.no
- En annen avdeling i Hafjell Resort er Hafjell Renhold, de tilbyr tjenester innen renhold og enkle vaktmesteroppgaver hovedsakelig til de hytter og leiligheter Hafjell Resort har i utleie.
- I tillegg drives det fra resepsjonen på Hafjell Hotell brannvakttjenester på vegne av Hafjell Vaktservice hafjellvaktservice.no hovedsakelig ovenfor de hytter og leiligheter Hafjell Resort har utleie / formidlingsavtale med.

Lilleputthammer Lekeland AS:
- Lilleputthammer Familiepark lilleputthammer.no er en familiepark med en rekke attraksjoner i og rundt en miniatyrmodell av Storgata (kopi av storgata i Lillehammer anno tidlig 1900 tallet og bygd i målestokk 1:4) Lilleputthammer er siden 2007 utviklet og tilpasset barn under 9 år og hver sommer fylles parken opp med over 60.000 besøkende barnefamilier.
- Lekeland Hafjell lekeland.no 900m2 lekeareal for barn mellom 1 og 12 år.
- Hafjell Event, hafjellevent.no påtar seg arrangementer for grupper opp mot ca 60 personer og hovedsakelig skjer aktivitetene inne på Lilleputthammers område - aktivitetene er såkalt lavterskeltilbud / her kan alle delta.

Eiendom

Eiendomsdivisjonen er organisert under Welle Gruppen «konsernet» med både reiselivsrelaterte eiendommer, men også rene forretningsbygg med eksterne leietakere. Fokuset er på eiendommer som enten huser bedrifter som driver med reiseliv eller som har betydning for reiselivet i Øyer / Hafjell.

Welle Gruppen AS, eiendommer for utleie til turister samt varehandel.

Solsiden Hafjell Eiendom AS, eiendommer og ferieboliger flere steder i Øyer / Hafjell, som hovedsakelig leies ut til turister.

Welle Invest AS, eiendommer for hotell, lekeland og familiepark.

Hafjell Gard AS, eiendommer for varehandel, service og kontorer.

Welle Lagerutleie AS, eiendommer for utleie, lager og kontorer.

Trysil-Knut AS, eiendommer i Trysil.

Investeringer

I tillegg til investeringer i selskaper som enten direkte eller indirekte er involvert i reiselivsnæringen i Sør Gudbrandsdalen inkludert Lillehammer har konsernet også investert i andre selskaper blant annet Norlandia Holding AS med ca 5%.

Gaia Restaurantdrift AS, deleierskap, med 34%, i driftsselskapet på Gaiastova.

Sentrumsgarden Øyer AS, deleierskap, med 34%, i eiendomsselskap med eiendommer og tomter i sentrum av Øyer. Selskapet leier ut arealer for drift av restauranter, men har muligheter for utvikling av næringslokaler for annen type handel samt utvikling av sentrumsnære leiligheter.

Samarbeidende selskap

Welle Entreprenør AS (100% eid av samme aksjonærer som i Welle AS) er et eiendomsforvaltningsselskap, som via egne avtaler, har hovedansvaret for Welle konsernets totale bygningsmasse.
Rørlegger Medby
Eltera, elektro
Cacus Brannsikkerhet
Gausdal Landhandleri

Prosjekter

«Welle Gruppen» / «Viking Gruppen» konsernet har siden 1990 tallet bygget og utviklet flere hundrede boenheter og næringsarealer for reiselivsformål.

Pågående og planlagte prosjekter:
- Videreutvikle Welle bygget / gamle Solvang skole og Skibua bygget inkludert tomteområdet rundt. Målet er at dette området skal bli et attraktivt sted for å etablere flere næringer som kan spille hverandre gode, om det er lokalmat produsenter, varehandel, servering eller andre som kan tilby noe til turistene. Dette i tillegg til å videreutvikle eiendommen som Skibua skibuahafjell.no leier i dag til å bli den foretrukne skiutleien i Hafjell samt å utvikle Welle bygget til noe mer enn bare kontorer.
- Ved gamle ICA bygget i sentrum av Øyer er Welle Gruppen nå i startgropen for å kunne utvikle bygget til et lite senter for enkel varehandel, kombinert med en enkel form for servering hvor alle skal være kunderettet.
- Welle Invest er i gang med ytterligere mindre prosjekter på Hafjell Hotell, dette innbefatter blant annet en ny «vinkjeller» / en vinstue som skal benyttes til møterom og enkle sammenkomster. Rommet ligger i kjelleren og i tilknytning til de nye toalett, dusj, solarium og garderobefasiliteter som nå snart er ferdigstilt.
- Welle Invest er også, på Hafjell Hotell, i gang med å få utarbeidet en plan som på sikt kan føre til at en kan bygge om gamle rom til nye og moderne HC / universelt utformede hotellrom. Dette gjøres samtidig som en nå skal tilpasse bygningsmassen ift brann og nye rømningsveger.

De siste årenes prosjekter har blant annet vært:
- Renovert og videreutviklet JaerTunet bestående av 15 leiligheter som nå er organisert i Sameiet JaerTunet 2 Mosætervegen 12-22. men hvor alle seksjoner per januar 2020 er eid av Welle Gruppen AS. Leilighetene er fra ca 75 m2 til ca 100 m2. de fleste er nå renovert og det er planlagt salg av noen leiligheter i løpet av 2020. Leilighetene er i kommersiell utleie via Hafjell Resort.
- Bygget om og renovert både «Hovedhuset» og «Kårboligen» på Jaer Gård. Begge husene er totalrenovert og fremstår i dag som meget attraktive boenheter for turister som ønsker seg noe ekte og genuint.
- Deltatt i utviklingen av Jaer Panorama hytteområde
- Hafjell Hotell - kontinuerlig utvikling av gamle Øyer Gjestegard fra 2007 og fremover til i dag. Utviklingen fra å være en nedslitt og umoderne «veikro» med motell / overnattingsrom, til etter hvert å fremstå som et familievennlig hotell med sjarm. I løpet av disse årene har en pusset opp både restauranten, peisestue, konferanserom og alle hotellrommene. Noen av hotellrommene er også bygd om til suiter, og nå er man i gang med et eget prosjekt for få bygget så mange HC rom som mulig.
Hotellet har tatt vare på den «gamle tiden» men fremstår nå mer og mer som et tidsriktig og hjemmekoselig hotell med fokus på kvalitet i alt fra service til mat og funksjonalitet.
- Utviklingen og byggingen av Alpin Apartments Solsiden med 40 leiligheter, parkeringsgarasje og infrastruktur for neste byggetrinn. De fleste leilighetene er nå solgt men så og si alle er i kommersiell utleie via Hafjell Resort.
- Utviklingen og byggingen av Alpin Apartments Sørlia med 36 miljøtilpassede leiligheter. Leilighetene er eid av Solsiden Hafjell Eiendom AS og er i kommersiell utleie via Hafjell Resort.
- Ombygging av gamle Solvang skole til kontorer for Welle Gruppen.
- Ombygging av tidligere lokaler for skole/kontorer til Skibua Skiutleie.
- Bygd Lekeland Hafjell, fra å være et utslitt badeanlegg til å bli et moderne Lekeland med over 900 m2 stort lekeområde for barn fra 1 til 12 år.
- Utviklet Lilleputthammer lekepark fra å være en sliten kopi av storgate i Lillehammer til å bli en Familiepark med over 60.000 besøkende. Oppstart av prosjektet var i 2006, men har siden blitt videreutviklet hvert år siden.
- Ombygging av, Gaiastova og Restaurant Lodgen.
«Welle Gruppen» har tidligere stått for utviklingen av og gjennomføringen av mange hundrede små og stor prosjekter, både i Hafjell men veldig mange i Trysil og andre destinasjoner.

Kort historikk for hovedeier Jan-Erik Rørvik

Født 1961, gift og bosatt i Øyer med kone og to barn. Opprinnelig fra Ålesund, og fikk sin første lønnslipp 10 år gammel som Løpergutt hos dagligvarebutikken Reitebø i Ålesund. Var 16 år når han flyttet hjemmefra for å arbeide, først i utenriksfart for så å ta utdannelse som kokk i Trondheim. Studerte ved Norsk Hotellhøyskole i Stavanger og har korte studieopphold i Tyskland og USA. I 1987 flyttet han til Trysil som 27 åring for å bli direktør på Trysil-Knut Hotell.

I 1990, som 29 åring, kjøpte han Trysil-Knut AS og ble eier av både hotelldriften og bygningsmassen. Parallelt ble Rørvik og Trysil-Knut AS involvert i Trysil Booking AS (i dag en del av Skistar), Restaurant Laaven 1790, Ski Pub’en, Fjellmat dagligvare. I mars 1994 solgte han hotelleiendommen og driften av hotellet til Norlandia. I Trysil, hvor han bodde frem til 2001, var han også medlem av kommunestyret i nesten 4 perioder og medlem av bygningsråd og Formannskap.

ReiselivsCompagniet AS ble etablert i 1995, og startet med utleie av hytter og leiligheter til turister, inkludert driften av Trysilfjell Apartment Hotell. Dette ble kombinert med etablering og drift av flere restauranter, bl.a. Afterski og restauranten på Trysilfjell Apartment Hotell samt St.Olav og Pilegrimen i Fageråsen.

Første investeringene i Hafjell gjennom deltakelse av kjøp av Gaiastova og kjøp av drift på Olympiatunet skjedde høsten 1996. Fra 1997 ble også driften av mat, drikke og suvenirutsalgene i Hunderfossen familiepark, driften av Quality Hunderfossen Hotell, driften av Øyer Gjestegård, Hafjell Sportell og Hafjell Booking inkludert i porteføljen. Hoveddelene av selskapene under ReiselivsCompagniet AS ble i 1999 solgt, men Rørvik fortsatte å arbeide med prosjekter i sitt eget selskaper, Trysil-Knut AS, men i tillegg ble Rørvik engasjert i forskjellige prosjekter i Viking Gruppen AS.

Rørvik kjøpe Viking Gruppen AS den 1. januar 2002, selskapet eide mange reiselivs eiendommer i både Trysil og Hafjell men også på andre destinasjoner. Den største leietakeren av eiendommene til Viking Gruppen AS, TOP, gikk konkurs sommeren 2002 og Rørvik valgte da å etablere egne selskaper for å drifte de eiendommene som Viking Gruppen og Trysil-Knut AS eide. Høsten 2002 besluttet Rørvik å selge kontorlokalene på Aker Brygge for å flytte hele virksomheten til Øyer og Hafjell. I Trysil ble bl.a. et eget bookingselskap, Trysil Resort AS, etablert med totalt over 100 ansatte. Et selskap som i utgangspunktet leverte det samme som Hafjell Resort leverer til gjestene i Hafjell i dag. I 2006 ble hoveddelen av virksomheten i Trysil solgt og hele konsernet ble etter dette samlet i Øyer. Rørvik organisere virksomheten fra 2002 i to underkonsern, Trysil-Knut og Viking Gruppen. Viking Gruppen AS fikk i 2007 nytt navn til Welle Gruppen AS.

Navneendringen fra Viking Gruppen til Welle Gruppen skjedde sommeren 2007. Dette kom som et følge av omstrukturering, og etter at hoveddelen av selskapets virksomhet i Trysil var solgt. Det hadde i tillegg skjedd så store endringer i Viking Gruppen AS, siden Rørvik kjøpte dette, at det var naturlig med både et navnebytte og en omorganisering av konsernet. Selskapet ble også formelt flyttet til Øyer kommune. Navnet Welle sies bety: stedet der vannet strømmer sammen, fra fjellet, og før det når havet - i overført betydning som i Øyer før vannet når Mjøsa. Welle er for øvrig, Jan-Erik Rørviks mors slektsnavn, og har sin opprinnelse fra Velledalen på Sunnmøre.

For ytterligere informasjon kontakt

Welle Gruppen AS
Hundervegen 105
2636 Øyer
Telefon +47 61 05 62 60
E-post [email protected]