Moksa kunstpark

I forbindelse med det omfattende reparasjonsarbeidet etter flommen kom ideen om å lage en brukspark med kunstneriske innslag. Kunstneren fikk i oppdrag å forme og utsmykke parken basert på både gammel historie og hendelser fra flommen. Moksa kunstpark viser forskjellige kunstverk av flere typer stein og kunstneren har lokal tilknytning. Moksa kunstpark er virkelig vært et besøk!
I forbindelse med det omfattende reparasjonsarbeidet etter flommen kom ideen om å lage en brukspark med kunstneriske innslag. Kunstneren fikk i oppdrag å forme og utsmykke parken basert på både gammel historie og hendelser fra flommen. Moksa kunstpark viser forskjellige kunstverk av flere typer stein og kunstneren har lokal tilknytning. Moksa kunstpark er virkelig vært et besøk!

Moksa


Elva Moksa har vært nyttet til kraftproduksjon helt siden 1909. Elva gikk helt over sine bredder ved flommen i 1995. Hele elveleie og området rundt ble ødelagt. Den flomstore elva tok med seg flere hus og etterlot seg et stygt sår i naturen. I forbindelse med oppbyggingen er det støpt ei betongrenne i det gamle elveløpet for å sikre området mot skader ved eventuelle fremtidige flommer og som skal ha kapasitet til å ta unna tilsvarende store vannmengder som kom under flommen.

I tillegg til bolighus ble en kornsilo og ei mølle tatt av flommen og en møllestein fra denne mølla er benyttet i det ene kunstverket som står på området i dag.
Les mer

Kontaktinformasjon

  • Moksavegen 8 - 2635 - Tretten