CBIS 4974687
CBIS 4974688
CBIS 4974689
CBIS 4974690
CBIS 4974691
CBIS 4974692
CBIS 4974936
CBIS 4974937
CBIS 4974938
CBIS 4974939
CBIS 4974940
CBIS 4974941
CBIS 5243165
CBIS 5780689
CBIS 5922535
Show full image
Hide full image

Wellegruppen i Hafjell

Wellegruppen AS er et eiendoms og investeringsselskap med kontor og forretningsadresse i Øyer kommune. Wellegruppen AS er også eiere av flere driftsselskap i Hafjell. Vi har spesialisert oss på utbygging, utvikling og drift av eiendommer rettet mot reiselivsmarkedet.

Wellegruppen AS er et eiendoms og investeringsselskap med kontor og forretningsadresse i Øyer kommune. Wellegruppen AS er også eiere av flere driftsselskap i Hafjell. Vi har spesialisert oss på utbygging, utvikling og drift av eiendommer rettet mot reiselivsmarkedet.

I Hafjell har vi egne driftsselskaper for følgende virksomheter:
Hafjell Hotell AS, Hundervegen 33
Lekeland Hafjell, Hundervegen 37
Hafjell Event, Hundervegen 41
Lilleputthammer familiepark, Hundervegen 41

Informasjon om Wellegruppen
Welle Invest AS er morsselskapet i konsernet og er selskapet som avlegger konsernregnskapet. Selskapet har ingen ansatte og er et rent investeringsselskap, eid av Jan-Erik Rørvik og hans to døtre.

Wellegruppen er et konsernselskap med hovedsaklig tre foretningsområder, som igjen er organisert i egne selskaper. Wellegruppen AS er direkte eier av alle eiendommer og eiendomsselskaper.

Welle Entreprenør AS er eiendomsforvaltningsselskapet, som har hovedansvaret for bygging, drift og vedlikehold av bygningsmassen.

Hafjell Hotell AS er Wellegruppens driftselskap i Hafjell. Selskapet eier driftsselskapene som Wellegruppen har i Hafjell og forestår en koordinering av reiselivsvirksomheten med felles økonomi, salg og markedsavdeling.

For ytterligere informasjon kontakt
Wellegruppen AS
Hundervegen 105
2636 Øyer
Telefon +47 61 05 62 60
E-post [email protected]

Fasiliteter